Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-05 20:47:08 przez system

11 bezdomnych-MOPS na ratunek najuboższym

Głównym tematem październikowej komisji rodziny, zdrowia i pomocy społecznej, która obradowała wspólnie z komisją prawa i spraw obywatelskich w Urzędzie Miasta w Bochni była kwestia zabezpieczenia potrzeb mieszkańców żyjących w sferze ubóstwa w okresie zimowym.

Gościem podczas posiedzenia w magistracie był prezes Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni Norbert Paprota. Przedstawił on pokrótce elementy pomocy, na jakie od MOPS-u mogą liczyć najubożsi mieszkańcy naszego miasta. W budżecie ośrodka znajdują się zabezpieczone środki, które zostaną przeznaczone na zakup opału na okres zimowy dla osób żyjących w sferze ubóstwa. Środki przeznaczone na ten cel nie przekraczają przeważnie 400 zł na rodzinę, chociaż w sytuacjach drastycznych mogą ulec zwiększeniu. Jak podczas połączonych obrad komisji mówił Norbert Paprota z kupnem węgla przez ludzi objętych pomocą jest różnie. Gorzej jest w przypadku osób, które ze swej natury nie wykorzystują pomocy zgodnie z jej przeznaczeniem – mówił prezes Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni podając przykład ludzi, którzy otrzymane pieniądze zamiast na opał przeznaczają na używki.

MOPS udziela również pomocy na zakup obuwia oraz odzieży. Tą formą pomocy objęte są przeważnie większe rodziny. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć o działaniu tzw. banku rzeczy używanych.

W sposób ciągły realizowane jest dożywianie dzieci w szkołach. Pomoc taka trafia do około 400 dzieci rocznie. Natomiast około 50 osobom udzielana jest pomoc w postaci gorących posiłków wydawanych w jadłodajni na ulicy Wąskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga najuboższym rodzinom również poprzez opłacanie rachunków związanych z energią elektryczną.

Czas zimy to wielki problem osób bezdomnych. W Bochni na obecną chwile jest 11 takich przypadków; wszyscy to mężczyźni. MOPS stara się im zawsze znaleźć przynajmniej na czas zimowy „ciepły kąt”.