Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-03-25 19:38:15 przez system

13 niepełnosprawnych uczyło się komputera

Umiejętności informatyczne, to jeden z najważniejszych obszarów w procesie uczenia się przez całe życie. Są one niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu coraz bardziej scyfryzowanego społeczeństwa. Przez pięć miesięcy grupa trzynastu osób z niepełnosprawnościami uczyła się jak korzystać z podstawowych programów komputerowych i w pożyteczny sposób poruszać się w Internecie.

Program zajęć i organizacja treningu przyczyniły się do zmniejszenia poczucia wykluczenia informatycznego u osób, które na co dzień mają mniej okazji do ćwiczenia się w zakresie obsługi podstawowych programów komputerowych i korzystania z Internetu. Efektem warsztatów jest nabycie umiejętności wymaganych we współczesnym świecie, który w znacznym stopniu wykorzystuje technologie informatyczne. Obecnie umiejętność korzystania z technologii informatycznych ma szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Uczestnicy warsztatów komputerowych mieli okazję, aby nie tylko kształcić swoje kompetencje informatyczne ale także umiejętności społeczne podczas zajęć w grupie.

Warsztaty odbywały się w ramach realizacji projektu PCPR w Bochni finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim.