Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-09-14 14:41:52 przez system

18-25 IX - głosowanie nad Budżetem Obywatelskim

Już po raz drugi mieszkańcy Bochni będą mogli poprzez głosowanie wybrać projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na zadania ogólnomiejskie przeznaczona jest kwota 230 tys. zł, natomiast wartość zgłoszonych projektów to ponad 800 tys. zł, kwota na zadania osiedlowe to 770 tys. zł (po 55 tys. na każde z nich).

Głosować może każdy mieszkaniec Bochni, który ukończył 16 lat.

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 18 do 25 września poprzez internetowy system głosowania (wejście do niego możliwe będzie poprzez baner na stronie głównej www.bochnia.eu), jak i w sposób tradycyjny w dniach 24 i 25 września w lokalach wyborczych, po jednym na każdym osiedlu.

Głosowanie tradycyjne:

Lokale wyborcze będą funkcjonowały w sobotę i niedzielę w godz. od 9:00 do 13:00.

Zasady głosowania:

a) Mieszkaniec po przyjściu do lokalu wyborczego otrzymuje jedną kartę wyboru projektów wraz z oświadczeniem będącym jej integralną częścią.
b) Po wypełnieniu oświadczenia znajdującego się na odwrocie karty wyboru projektów, należy zaznaczyć znak „X” przy jednym wybranym projekcie ogólnomiejskim (część I karty) i jednym wybranym projekcie osiedlowym (część II karty).
c) Zaznaczenie większej ilości projektów niż określone w powyższym punkcie lub brak jakiegokolwiek zaznaczenia powoduje nieważność głosu.
d) Następnie mieszkaniec wrzuca swój głos do urny.

Wykaz lokali wyborczych obsługiwanych przez osoby wskazane przez zarządy poszczególnych osiedli:

• Osiedle Nr 1 - Śródmieście – Campi - Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Bochnia

• Osiedle Nr 2 – Słoneczne - Miejskie Przedszkole nr 5

• Osiedle Nr 3 – Krzęczków-Łychów - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

• Osiedle Nr 4 – Uzbornia - „Mała Czarna Bistro” w Parku Rodzinnym Uzbornia

• Osiedle Nr 5 – Niepodległości - Miejskie Przedszkole nr 1

• Osiedle Nr 6 – Windakiewicza - Zespół Szkół nr 1

• Osiedle Nr 7 – Kolanów - Świetlica Osiedlowa

• Osiedle Nr 8 – Dołuszyce - Świetlica Osiedlowa

• Osiedle Nr 9 – Chodenice - OSP Chodenice

• Osiedle Nr 10 – Kurów - Filia nr 3 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

• Osiedle nr 11 – św. Jana-Murowianka - Miejskie Przedszkole nr 6

• Osiedle Nr 12 – Smyków Świetlica Osiedlowa

• Osiedle Nr 13 – Karolina-Krzeczowska - Dom Pomocy Społecznej - świetlica

• Osiedle Nr 14 – Proszowskie - Baza BZUK - świetlica

Głosowanie online:

Głosowanie Internetowe rozpocznie się o północy z piątku na sobotę (18 września) i trwać będzie do północy z niedzieli na poniedziałek (25 września).

Dostęp do systemu głosowania zapewni baner zamieszczony na stronie głównej www.bochnia.eu.

Osoby posiadające zameldowane stałe lub czasowe zostaną zweryfikowane automatycznie na podstawie numeru PESEL i ulicy zamieszkania.

Osoby nie posiadające meldunku w Bochni, a będące mieszkańcami miasta, by wziąć udział w głosowaniu, będą zobligowane do założenia konta w aplikacji obsługującej głosowanie.

Pomoc przy głosowaniu:

Wszelkich informacji dotyczących głosowania, zarówno tradycyjnego, jak i online, udzielać będą pracownicy Urzędu Miasta w dniach 19 do 23 września w godz. 7.00 do 15.30 oraz 24 i 25 września w godzinach od 9:00 do 13:00, numer telefonu: 14 61 49 153.

Lista projektów, które wezmą udział w głosowaniu:
1. ogólnomiejskich (kliknij TUTAJ),
2. osiedlowych (kliknij TUTAJ).