Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-01-31 20:51:39 przez Czas2012

2456 zgłoszeń - jak radziła sobie Straż Miejska w 2020 roku?

Gościem ostatniego posiedzenia Rady Miasta był zastępca komendanta bocheńskiej Straży Miejskiej Kazimierz Osinka, który przedstawił sprawozdanie o służbach mundurowych. Sprawozdanie pozwoliło przyjrzeć się bliżej pracy miejskich strażników i zapoznać z najczęstszymi zagrożeniami spotykającymi bochnian w 2020 roku.

W bocheńskiej Straży Miejskiej zatrudnionych jest 17 osób w systemie dwuzmianowym (7-15 oraz 15-23, w piątki i soboty organizowany jest dodatkowo patrol od 18-2): komendant, zastępca komendanta, 10 czynnych funkcjonariuszy, operator monitoringu, dwóch dyżurnych, główny księgowy oraz jedna osoba od trzech lat przebywająca na urlopie macierzyńskim.

W ubiegłym roku Straż Miejska otrzymała 2456 zgłoszeń w związku z popełnionymi wykroczeniami i czynami zabronionymi. Najczęstsze z nich dotyczyły zakłócania porządku publicznego oraz ruchu drogowego. Zgłoszenia dotyczyły następujących spraw:

• 803 – wykroczenia komunikacyjne, głównie parkowanie w miejscach niedozwolonych,
• 552 – interwencje porządkowe,
• 306 – zwierzęta domowe i dzikie (psy, koty, sarny itd.),
• 165 – awarie i usterki,
• 190 – zakłócanie porządku i spokoju publicznego,
• 61 – spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
• 201 – spalanie odpadów, zadymianie, wypalanie traw, pożary i ogniska,
• 110 – interwencje zw. z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej SARS-COV2 (głównie pouczenia o zachowaniu dystansu czy założeniu maseczek ochronnych),
• 23 – przedmioty znalezione,
• 42 – bezdomni,
• 1 – osoby zaginione.

W ramach dyslokacji miejskich wykonano 1387 służb patrolowych, które objęły 18 regionów narażonych na występowanie zjawisk niepożądanych, w tym o charakterze przestępstw lub wybryków chuligańskich, a także miejsc spożywania napojów alkoholowych.
W wyniku działań Straży Miejskiej ujawniono 2670 wykroczeń, 959 osób zostało ukaranych, wobec 1646 zastosowano pouczenie, a w stosunku do 14 osób sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bochni. Łączna kwota mandatów to 106 880,00zł. Sprawy dotyczyły:

• 1534 – wykroczenia komunikacyjne,
• 569 – zakłócanie porządku publicznego,
• 108 – wykroczenia przeciw urządzeniom pożytku publicznego,
• 98 – „Wychowanie w trzeźwości”, czyli spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
• 88 – bezpieczeństwo osób i mienia,
• 80 – kontrole zw. z segregacją odpadów,
• 21 – wykroczenia przeciw obyczajności,
• 16 – spożywanie tytoniu lub wyrobów tytoniowych w miejscach niedozwolonych,
• 10 – wykroczenia przeciwko Ustawie o ochronie zwierząt,
• 2 – działania dot. rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV2,
• 2 – recykling pojazdów wycofanych eksploatacji,
• 42 – inne.

W trakcie 148 interwencji o spalaniu materiałów niedozwolonych 17 osób zostało ukaranych, 11 pouczonych, w stosunku do dwóch przypadków zastosowano analizę popiołu, która w jednym wykazała nieprawidłowości, przez co został nałożony mandat o maksymalnej wysokości – 500zł.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej we współpracy z KPP Bochnia wyrobili 2464 nadgodziny ukierunkowane na kontrole osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji domowej w zw. z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Skontrolowano w ten sposób 9098 osób.

Budżet miasta Bochnia na 2021 rok przewiduje finansowanie SM w kwocie 1 450 000zł.

DML

Foto: straznicy.bochnia.pl/