Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-22 12:26:30 przez system

3 miliony dla powiatu

Minister zatwierdził listy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach tego programu Powiat Bocheński otrzyma 3 miliony złotych na przebudowę dróg powiatowych.

Dotyczy to następujących dróg: 1443K Poręba Spytkowska-Bochnia na odcinku Bochnia- Brzeźnica, 2078K Rzezawa-Brzeźnica na odcinku Brzeźnica-Rzezawa, 1442K Krzeczów-Grądy na odcinku Rzezawa-Krzeczów, 1428K Bochnia-Niedzieliska na odcinku Krzeczów -Bochnia, ulic powiatowych Krzeczowskiej i Brzeskiej w samym mieście.

  • W ramach realizacji projektu w mieście Bochnia przebudujemy m.in. skrzyżowanie na ul. Floris wraz z budową sygnalizacji świetlnej, zmodernizowane zostaną także ulice Krzeczowska i Brzeźnicka. Ta inwestycja jest uzupełnieniem rozpoczętej niedawno przebudowy i modernizacji ciągu dróg powiatowych Węzeł Autostradowy "Bochnia-Uście Solne", którą powiat realizuje w ramach MRPO - mówi starosta Jacek Pająk.

Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 6 milionów złotych. Miasto Bochnia, które partycypuje w kosztach, przeznaczyło na ten cel kwotę 966 tysięcy złotych, co stanowi 15,1 % wartości całego projektu, natomiast Gmina Rzezawa kwotę 237 tysięcy złotych, czyli 3,7 % wartości projektu. Realizacja inwestycji powinna rozpocząć się w pierwszej połowie roku 2010.