Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-06-29 19:54:11 przez system

3 mln dla Gminy Bochnia

Gmina Bochnia zawarła umowy na projekty za 3,3 mln zł. Umowy podpisał w Bogucicach marszałek Stanisław Sorys. Gwarantują one dofinansowanie dwóch projektów dotyczących rewitalizacji oraz doposażenia jednostek OSP.

Trzy obiekty czeka gruntowna modernizacja, a jeden zostanie wybudowany od podstaw. Nie byłoby to możliwe, ani tu, ani w żadnym innym samorządzie, gdyby nie środki unijne. Projekt "Rewitalizacja w Gminie Bochnia" obejmuje cztery działania rewitalizacyjne:
1. Przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach o budynek przedszkola z całkowitym wyposażeniem w nowoczesne sprzęty, materiały dydaktyczne, zabawki, gry, powstanie szatnia dla dzieci. Zostanie wybudowany chodnik, podjazd dla niepełnosprawnych oraz droga pożarowa.
2. Modernizację budynku dawnej szkoły w Cikowicach wraz z terenem wokół budynku na miejsce aktywnego spędzania czasu. W ramach działania w budynku dawnej szkoły zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zostanie zmodernizowany dach, zostaną zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia wewnątrz budynku, w których powstanie biblioteka multimedialna, sala zabaw dla dzieci - kulkowo, gabinet, pomieszczenie socjalne. Budynek zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż platformy dla niepełnosprawnych.Przed budynkiem powstanie parking, a plac zabaw dla dzieci zostanie doposażony w nowoczesne urządzenia.
3. Przebudowę przestrzeni publicznej w Ostrowie Szlacheckim. Przedmiotem działania jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową obiektów małej architektury , w tym: wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie budynku, wymiana okładziny schodów, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw. Zakres działania przewiduje również wyposażenie budynku świetlicy w gry strategiczne oraz urządzenia usprawniające – rowery stacjonarne oraz bieżnię treningową.
4. Modernizacja budynku przedszkola w Moszczenicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia obejmuje m.in. wykonanie odwodnienia budynku, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie elewacji budynku, wymianę ogrodzenia, wykonanie chodnika wokół budynku, organizacja placu zabaw dla dzieci.
Łączny koszt projektu "Rewitalizacja w Gminie Bchnia" (obejmuje roboty budowlane, wyposażenie, nadzory itp.) to ponad 2,8 mln złotych. Unijna dotacja to 2,1 mln złotych.

Gmina Bochnia otrzymała również dofinansowanie na wsparcie służb ratunkowych poprzez doposażenie OSP z terenu Gminy Bochnia.Całkowita wartość projektu to ponad 553 tys. zł, z czego wysokość dofinansowania to 442 tys. zł.W ramach projektu zostaną zakupione:
- 3 nowe lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze
- 2 pompy szlamowe
- 2 węże ssawne wraz z łącznikami
- 4 systemy selektywnego powiadamiania

Przez ostatnie 3 lata na działalność OSP zostało przeznaczone ponad 2,2 mln zł, zakupionych zostało m. in. 7 samochodów strażackich, w tym pierwszy w historii Gminy Bochnia zupełnie nowy samochód. Z pozyskanych obecnie środków tj. 550 tys zł - jak podkreślił wójt - dokupimy kolejne 3 nowe samochody ratowniczo gaśnicze oraz sprzęt ratowniczy. Obecnie pozyskane środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostek OSP spoza KSRG więc na tą działalność wydamy w sumie już 2 mln 750 tys. zł. Rozpisanie przetargu mającego wyłonić wykonawcę wyżej wymienionych zadań planowane jest na początek lipca.