Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-12-02 05:47:54 przez system

31 ulic, 24 chodniki i 1 hala

Znane są już ogólne założenia budżetu na przyszły rok. Miasto uzyska w nim 68 mln zł dochodów a wyda blisko 86 mln. Spora część z tych pieniędzy zostanie spożytkowana na obsługę finansową dwóch największych inwestycji ? hali i drogi KN-II.

Pod koniec grudnia zostanie przyjęta najważniejsza z uchwał Rady Miejskiej — uchwała budżetowa. Jaki będzie ostateczny jej kształt — poczekajmy z tym do końca, gdyż teoretycznie radni mogą ją jeszcze zmienić, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ujawnić, jakie są przymiarki.
Zakładają one skoncentrowanie wysiłków na praktycznie dwu obszarach — budowie dróg i chodników. Ich wykaz jest rzeczywiście imponujący (podajemy go poniżej), można więc śmiało napisać, że — wyłączając budowę hali, budżet roku przyszłego będzie budżetem "drogowym":

Budowa dróg

Drogi wojewódzkie

 1. Budowa ciągu rowerowego wraz z zatoką autobusową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 965 - przy ul. Wiśnickiej, długość 367 mb - 100 000 zł (udział miasta)
 2. Odbudowa chodnika przy ul. Proszowskiej długość 500 mb - 300 000 zł (udział miasta)

Drogi powiatowe

 1. Ul. Wygoda, wymiana krawężników, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz nawierzchni bitumicznej ulicy, długość 1 100 mb. - 350 000 zł
 2. Ul. Karolina, wymiana krawężników i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, długość 200 mb - 60 000 zł
 3. Ul. Strzelecka, budowa chodnika z kostki brukowej, długość 450 mb- 250 000 zł
 4. Ul. Brzeska, wymiana krawężników i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, długość 200 mb - 30 000 zł
 5. Modernizacja skrzyżowania ulicy Floris z ulicą Kościuszki - 50 000 zł

Drogi miejskie

 1. Budowa obwodnicy północno-zachodniej, Wykonanie prac ziemnych i podbudowy - 7 000 000 zł
 2. Ul. Łychów, wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej i chodnika, długość 1000 mb. - 700 000 zł
 3. Ul. Myśliwska, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 800 mb - 150 000 zł
 4. Ul. Podedworze — Wąwóz, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 300 mb. - 200 000 zł
 5. Ul. Hillenbranda, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 350 mb - 200 000 zł
 6. Ul. Brzeska — boczna, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 200 mb. - 100 000 zł
 7. Ul. Krzęczków, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 120 mb.- 60 000 zł
 8. Ul. Pisza, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 380 mb - 210 000 zł
 9. Ul. Hutnicza, wykonanie nakładki bitumicznej, długość 400 mb.- 150 000 zł
 10. Ul. Garncarska, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 150 mb - 100 000 zł
 11. Ul. Na Kąty, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 300 mb - 300 000 zł
 12. Ul. Rejtana, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 150 mb - 40 000 zł
 13. Ul. Zaułek F. Mollo wraz z parkingiem, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 250 mb. - 250 000 zł
 14. Ul. Rydla, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej - etap II. - 1 000 000 zł
 15. Ul. Dołuszycka, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 300 mb - 200 000 zł
 16. Ul. Kuca, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 300 mb - 200 000 zł
 17. Ul. Kolanowska, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 400 mb - 150 000 zł
 18. Ul. Goslara, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 100 mb - 150 000 zł
 19. Ul. Gródek Wójtowski, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 300 mb - 250 000 zł
 20. Ul. Kaima, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 600 mb - 300 000 zł
 21. Ul. Krzeczowska - boczna, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 800 mb - 300 000 zł
 22. Łącznik ul. Karolina z ul. Wygoda, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 300 mb - 150 000 zł
 23. Ul. Maissa, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na dwóch sięgaczach, długość 150 mb - 120 000 zł
 24. Ul. Kącik, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej wraz z remontem kanalizacji opadowej, długość 180 mb - 100 000 zł
 25. Ul. św. Marka, wykonanie nawierzchni bitumicznej, długość 180 mb - 100 000 zł
 26. Ul. Langera, wykonanie nawierzchni bitumicznej, długość 200 mb - 100 000 zł
 27. Ul. Serwina, wykonanie nawierzchni bitumicznej, długość 150 mb - 80 000 zł
 28. Ul. Mjr. Bacy, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 200 mb - 50 000 zł
 29. ul. Volkmara, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, długość 200 mb - 150 000 zł
 30. Ciąg spacerowy Murowianka, remont zakrytego odcinka potoku Murowianka wraz z wykonaniem nawierzchni z nakładki bitumicznej, długość 700 mb - 700 000 zł

Budowa chodników

 1. Chodnik przy ul. Św. Jana, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 300 mb - 150 000 zł
 2. Chodnik przy ul. Dąbrowskiego, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 150 mb - 50 000 zł
 3. Chodnik przy ul. Widok, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 120 mb - 50 000 zł
 4. Chodnik przy ul. Sienkiewicza, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 200 mb - 30 000 zł
 5. Chodnik przy ul. Krzyżaki, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 200 mb - 120 000 zł
 6. Chodnik przy ul. Kurów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 350 mb - 120 000 zł
 7. Chodnik przy ul. Staszica, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 900 mb - 150 000 zł
 8. Chodnik przy ul. Zalesie Dolne, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 100 mb - 50 000 zł
 9. Chodnik przy ul. Goczałkowskich, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 480 mb. - 120 000 zł
 10. Chodnik przy ul. Legionów Polskich, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 300 mb - 200 000 zł
 11. Chodnik przy ul. gen. Czumy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 150 mb - 100 000 zł
 12. Chodnik przy ul. Łychów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 600 mb - 200 000 zł
 13. Chodnik ul. Modrzejewskiej - ul. Trudna, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 150 mb - 30 000 zł
 14. Chodnik ul. Św. Marka, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 150 mb - 50 000 zł
 15. Chodnik ul. Solna Góra, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 150 mb - 50 000 zł
 16. Chodnik, łącznik Kolejowa - Langera, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 200 mb - 50 000 zł
 17. Chodnik ul. Trudna, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, długość 250 mb - 50 000 zł
 18. Chodnik ul. Smyków, wykonanie projektu i budowa pierwszego odcinka - 70 000 zł
 19. Budowa parkingu przy ulicy Kącik, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej dla 10 miejsc postojowych - 50 000 zł

Budowa i modernizacja budynków

 1. Budowa budynków socjalnych przy ul. Kaima, wykonanie instalacji wewnętrznych. Roboty wykończeniowe. Przekazanie do użytkowania - 550 000 zł
 2. Adaptacja budynku przy ul. Krzyżanowickiej, dostosowanie budynku dla potrzeb mieszkań socjalnych - 300 000 zł
 3. Budynek ul. Rynek 15, wykonanie ocieplenia, renowacja ściany frontowej, remont obróbek blacharskich, malowanie pokrycia dachu - 80 000 zł
 4. Szkoła Podstawowa Nr 1, remont pokrycia dachu sali gimnastycznej - 21 000 zł
 5. Szkoła Podstawowa Nr 5, remont pokrycia dachu sali gimnastycznej - 20 000 zł
 6. Szkoła Podstawowa Nr 7, remont pokrycia dachu łącznika, remont instalacji elektrycznej segmentu C plus łącznik oraz malowanie pomieszczeń w segmencie C, E plus łącznik - 20 000 zł
 7. Przedszkole Nr 3, obudowa ognioodporna klatki schodowej, montaż urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu, wykonanie oświetlenia awaryjnego - 25 000 zł
 8. Przedszkole Nr 4, zabudowa drzwi przeciwpożarowych na klatce schodowej oraz ich wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymianiu, wymiana instalacji wodociągowej, remont zaplecza kuchennego - 90 000 zł
 9. Przedszkole Nr 5, montaż kratek wentylacyjnych, obudowa ognioodporna klatek schodowych, montaż urządzeń zapobiegających zadymieniu - 25 000 zł
 10. Gimnazjum Nr 2, remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, odwodnienie kanałów z kablami elektrycznymi, projekt plus wykonawstwo - 400 000 zł
 11. Remont trybun przy ul. Parkowej, montaż nowych krzesełek - 40 000 zł
 12. Budowa hali widowiskowo sportowej, wykonanie robót budowlano-montażowych oraz instalacji sanitarnej - 10 000 000 zł

Wodociągi i kanalizacja

 1. Odbudowa potoku Na Buczków, odbudowa potoku poprzez umocnienie brzegów skarp płytami ażurowymi, długość 700 mb - 100 000 zł
 2. Kanalizacja sanitarna i opadowa ul. Podedworze, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej i opadowej, długość 150 mb - 200 000 zł
 3. Kanalizacja sanitarna ul. Murowianka, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej - projekt i wykonawstwo, długość 200 mb - 150 000 zł
 4. Kanalizacja sanitarna ul. Wiśnicka-boczna, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej - projekt i wykonawstwo, długość 200 mb - 100 000 zł
 5. Kanalizacja sanitarna ul. Volkmara, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej - projekt i wykonawstwo, długość 200 mb - 50 000 zł
 6. Kanalizacja sanitarna ul. Gąsiorka, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej - projekt i wykonawstwo, długość 150 mb - 80 000 zł
 7. Kanalizacja opadowa ul. Gródek Wójtowski-Krasińskiego, wykonanie odcinka kanalizacji - projekt i wykonawstwo, długość 80 mb - 50 000 zł
 8. Kanalizacja opadowa ul. Hillenbranda-Brzeźnicka, wykonanie odcinka kanalizacji - projekt i wykonawstwo, długość 200 mb - 70 000 zł
 9. Budowa wodociągu ul. Nowy świat, wykonanie odcinka sieci wodociągowej - projekt i wykonawstwo, długość 200 mb - 50 000 zł

Oświetlenie uliczne

 1. Budowa oświetlenia ul. Podedworze-Wąwóz, zabudowa linii kablowej i 8 słupów oświetleniowych, długość 300 mb - 40 000 zł
 2. Budowa oświetlenia ul. Legionów Polskich, zabudowa 8 słupów oświetleniowych, długość 250 mb - 35 000 zł
 3. Budowa oświetlenia Pl. Pułaskiego, zabudowa linii kablowej i 3 słupów oświetleniowych, długość 100 mb - 25 000 zł
 4. Budowa oświetlenia ul. Pisza, Zabudowa linii napowietrznej oraz 5 słupów oświetleniowych, długość 200 mb - 30 000 zł
 5. Budowa oświetlenia ul. Hutnicza, zabudowa linii napowietrznej oraz 5 słupów oświetleniowych, długość 200 mb - 20 000 zł
 6. Budowa oświetlenia - most wiszący, zabudowa linii napowietrznej oraz 3 słupów oświetleniowych, długość 200 mb - 20 000 zł
 7. Budowa oświetlenia ul. Na Buczków, zabudowa linii napowietrznej oraz około 10 słupów oświetleniowych, długość 600 mb 60 000 zł
 8. Budowa oświetlenia ul. Łychów, zabudowa linii napowietrznej oraz 2 słupów oświetleniowych, długość 100 mb - 15 000 zł
 9. Budowa oświetlenia ul. Brzozowa, zabudowa linii napowietrznej oraz 3 słupów oświetleniowych, długość 150 mb - 15 000 zł
 10. Budowa linii średniego napięcia, zasilającej strefę aktywności gospodarczej - 200 000 zł

Inne

 1. Cmentarz Komunalny przy ul. Orackiej, wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej - 200 000 zł
 2. Przygotowanie terenów pod inwestycje - 300 000 zł
 3. Budowa placu targowego przy ul. Partyzantów, ogrodzenie terenu - 60 000 zł.