Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-01-12 07:57:26 przez system

36 milionów na inwestycje w powiecie

Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Cikowicach, Proszówkach, w Sobolowie, Gawłowie, wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Żegocinie, przebudowa dróg powiatowych Poręba Spytkowska - Bochnia, kontynuacja inwestycji pn. ciąg północny, czyli wykonanie ponad 22 km dróg powiatowych - to tylko niektóre z zaplanowanych na 2010 rok inwestycji w powiecie bocheńskim.

Łączne wydatki inwestycyjne i remontowe Powiatu na ten rok to kwota ok. 36 milionów zł.

Ten rok, podobnie jak poprzedni, będzie upływał pod znakiem dużych inwestycji. Zdecydowanie największym przedsięwzięciem tego roku będzie kontynuacja realizacji ciągu północnego, czyli przebudowy i modernizacji ciągu dróg powiatowych na odcinku węzeł autostradowy Bochnia — Uście Solne. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 11 mln 34 tys. złotych.
- Będziemy też realizować szereg ważnych mniejszych ale w pewien sposób najbliższych mieszkańcom Powiatu, gdyż związanym z bezpieczeństwem inwestycji chodnikowych - mówi starosta Bocheński Jacek Pająk.

W tym roku rozpoczną się także prace związane z zagospodarowaniem centrum wsi Łapanów, realizowanym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość tego projektu to ponad 2,5 miliona złotych, pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln 829 tysięcy. Odnowa centrum wsi Łapanów oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną w tym m.in. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie przyczyni się do wzmocnienia potencjału społeczno-gospodarczego całej Gminy oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego obszaru m.in. dla rozwoju turystyki. Starostwo będzie także pozyskiwać środki m.in. na budowę mostu w Kamionnej oraz ciąg dróg powiatowych na trasie Nowy Wiśnicz - Trzciana - Łapanów, łączny przwidywalny koszt dofinansowania tych inwestycji to kwota ok 7 mln. złotych. Budowa mostu w Kamionnej to kolejny duży projekt przewidziany do realizacji w tym roku. - Konstrukcja główna filarów mostowych powstała w 1971 roku, od tego czasu upłynęło już przecież ponad 35 lat… jeżeli tylko uda się nam pozyskać środki, a wszystko idzie w dobrym kierunku, to w najbliższej przyszłości mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego mostu - uzupełnia starosta.

Ten rok to także rozpoczęcie remontu budynku starostwa wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gruntowny remont budynku, połączony z wymianą instalacji elektrycznej, czeka także I Liceum Ogólnokształcące w Bochni. Pierwszy etap prac to kwota 280 tys. zł.

Zmodernizowany zostanie także Dom Dziecka oraz Dom Pomocy Społecznej, w budżecie przewidziano na to 250 tysięcy zł. W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, wsparcie od Powiatu otrzymają także straże pożarne. W budżecie Powiatu przewidziane są środki na wsparcie jednostek ochotniczych straży pożarnych, jak również na rozpoczęcie modernizacji jednostki straży pożarnej w Bochni.