Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-22 17:11:55 przez system

426 pożary w powiecie–wzrost o 48%!

Strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej podsumowali poprzedni rok. 18 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się narada roczna, której celem było podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego w roku ubiegłym.

Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka omówił podejmowane działania w zakresie działań ratowniczych, jak również profilaktyki pożarowej, rozpoznawania zagrożeń, bieżącej sytuacji finansowej oraz plany na rok 2013.
W ubiegłym roku, jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły na terenie powiatu bocheńskiego 1060 akcji ratowniczych. Miały miejsce 426 pożary oraz wystąpiło 618 miejscowych zagrożeń. Odebrano 16 fałszywych alarmów. W porównaniu do okresu roku 2011 nastąpił wzrost ogólnej ilości interwencji o 17 %, tj. o 155 zdarzeń, w tym:

  • wzrost ilości pożarów o 138 zdarzeń tj. o 48 %,

  • wzrost miejscowych zagrożeń o 18 zdarzeń tj. o 3 %,

Najbardziej niepokoi drastyczny wzrost liczby pożarów. Jak podkreślają strażacy wynika to z masowego wypalania traw i pozostałości roślinnych, co jest swoistą plagą i powszechnym wręcz procederem, a ich ilość zależy głównie od warunków pogodowych w okresie wiosennym oraz jesiennym.

W zdarzeniach niebezpiecznych w roku 2011 rannych zostało 22 osób, 6 osób poniosło śmierć.

W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów oraz rozpoznawania zagrożeń w analizowanym okresie czasu bocheńscy strażacy przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze w 160 obiektach socjalnych i przeznaczonych na letni i zimowy wypoczynek, a także w budynkach mieszkalnych, bazach transportowych materiałów niebezpiecznych, obiektach hotelowych, stacjach paliw i innych obiektach związanych z pobytem grup kibiców Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

W 2012 r., mimo trudnej sytuacji finansów publicznych, udało się pozyskać nowe pojazdy pożarnicze - 2 Samochody ratowniczo-gaśnicze marki Mercedes. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych i będzie wykorzystywany zarówno podczas pożarów na terenie miasta, jak również wypadków komunikacyjnych oraz podstawowych działań podczas skażeń chemiczno-ekologicznych.

W związku z występowaniem szeregu zagrożeń przeprowadzono także akcje edukacyjno-informacyjne w zakresie zagrożeń ze strony tlenku węgla, wypalania traw, bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie wakacji i ferii, (przeszkolono łącznie 1377 dzieci), występujących zagrożeń w okresie zimowym czy postępowania podczas powodzi.

Podsumowując sytuację w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, jak również innych obszarów będących przedmiotem działań Państwowej Straży Pożarnej, strażacy podkreślają, że nie zanotowano szczególnych zagrożeń. Nasz powiat ominęły klęski żywiołowe, kataklizmy, poważne awarie przemysłowe, skażenia, czy też inne szczególne niebezpieczne zjawiska.