Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-09 13:49:02 przez system

5 dębów w 5. rocznicę powstania Klubu Logistyki

Szkolny Klub Logistyki działający w Zespole Szkół w Dąbrowicy obchodzi w br. jubileusz 5-lecia istnienia. Powstał w 2010 roku wraz z uruchomieniem kierunku technik logistyk we wspomnianej placówce.

Podstawowym zadaniem Szkolnego Klubu Logistyki jest rozwijanie zainteresowań uczestników poprzez różne formy działalności między innymi: poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz zdobywanie praktycznych umiejętności z dziedziny logistyki, zapoznawanie się z nowościami logistycznymi, udział w wykładach, warsztatach i konferencjach dotyczących transportu, spedycji i logistyki.

Z okazji jubileuszu w parku koło szkoły posadzono pięć dębów. Tradycją stało się ich sadzenie w każdą rocznicę powstania klubu.

„Drzewa, które sadzimy przyczyniają się przede wszystkim do upiększenia otoczenia wokół szkoły, są one ozdobą naszego parku, a my rośniemy razem z nimi”— wyjaśnia Krystyna Migdał, opiekun SKL. „Należy wspomnieć, że młodzież wśród swoich drzew realizowała projekt Szachy Pod Dębem, który powstał w ramach programu Młody Obywatel organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej" – uzupełnia opiekun.