Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-06-17 14:34:17 przez system

5341 dzieci w Bochni objęte programem 500+

Do 15 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni przyjął łącznie 2004 wnioski o świadczenie wychowawcze, zwane popularnie 500+, poinformował nas Norbert Paprota, dyrektor MOPS.

Prawo dopuszcza składanie wniosków zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej, papierowej. Z tej pierwszej skorzystało 586 rodzin, wniosków złożonych tradycyjnie natomiast 1418. - Przygotowując się do realizacji programu zakładaliśmy, że wnioski złoży ok. 1900 rodzin – informuje Norbert Paprota.

Do połowy czerwca wydano 1864 decyzje o wypłatę świadczeń i dla takiej liczby rodzin (na 5341dzieci) i wypłacono świadczenia. Ich łączną wartość to kwota 2 mln 664 tys. 591 zł.

31 wniosków przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej celem zbadania, czy nie zachodzą przepisy o koordynacji (dotyczące sytuacji, gdy np. jeden z rodziców pracuje za granicą, w kraju gdzie może pobierać na dziecko podobne świadczenie). 109 wniosków jest w trakcie rozpatrywania.

Dyrektor MOPS stwierdził, że jak dotychczas nie było sytuacji niedoboru środków – zgłaszane do wojewody zapotrzebowania są w pełni realizowane. Tak samo w ocenie N. Paproty środki na obsługę administracyjną programu są w zupełności wystarczające.

- W naszej ocenie przyjmowanie wniosków i ich rozpatrywanie przebiega bardzo sprawnie. W kwietniu osoby zainteresowane przyjmowane były w MOPS w godzinach 7.30 do 18.00 i dodatkowo w soboty. Nie było kolejek. Tempo wydawania decyzji jest bardzo dobre. Pierwsza wypłata miała miejsce 15 kwietnia. Wnioski złożone do 1 lipca włącznie, po pozytywnej weryfikacji, będą wypłacone z wyrównaniem od kwietnia. Wnioski składane począwszy od 2 lipca będą wypłacane bez wyrównania – kończy dyrektor bocheńskiego ośrodka pomocy społecznej.