Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-10 08:19:48 przez system

5,5 miliona na odbudowę po powodzi

41 małopolskich samorządów dostało pieniądze na odbudowę dróg i mostów zniszczonych po powodziach. Wśród nich znajdują się cztery gminy z powiatu bocheńskiego.

Przyznane właśnie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opiewają na łączną kwotę 5,5 mln złotych. Pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na odbudowę dróg, przepustów, mostów i kładek oraz obiektów wodno-kanalizacyjnych.

12 gmin zostanie zwolnionych z obowiązku dofinansowania inwestycji z własnego budżetu. Straty w tych gminach były bardzo duże, więc budżet państwa dofinansuje odbudowę po zniszczeniach w 100 procentach.

Pozostałe samorządy dostaną środki, które pozwolą na sfinansowanie inwestycji w 80 procentach - pozostałe 20 proc. muszą pokryć z własnego budżetu.
Jest to już piąta transza promes w tym roku. W sumie Małopolska otrzymała już ponad 151,5 milionów złotych.

Łączna wielkość strat w 2009 roku w infrastrukturze komunalnej, zweryfikowana przez komisję wojewódzką, wyniosła prawie 418,5 mln zł. W tym:
- straty w infrastrukturze 120 gmin - 241,9 mln zł,
- straty w infrastrukturze 13 powiatów -141,6 mln zł,
- straty na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich — 2,38 mln zł,
- straty w obiektach wodnych administrowanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych — zweryfikowane na 32,6 mln zł.

Na liście samorządów, które zostały objęte pomocą, znajdują się 4 gminy z naszego powiatu. Są to: gmina Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana i Łapanów. Wszystkie otrzymały po 100 tys. zł i jest to 80% wartości zadeklarowanych prac nad usuwaniem szkód. Pozostałe 20% gminy muszą wyłożyć same.