Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-03-01 10:08:59 przez system

766 Rocznica Loklacji Miasta - spotkanie w Kopalni Soli

Około dwustu osób uczestniczyło w corocznej uroczystości obchodów Rocznicy Lokacji Miasta. Uroczystość miała miejsce w środę 27 lutego w Komorze Ważyn w Bocheńskiej Kopalni Soli.

766 Rocznica Lokacji Miasta dokonana przez księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego była okazją do podsumowania roku. W podziemiach Kopalni Soli w Bochni zebrali się lokalni samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy placówek samorządowych i jednostek miejskich, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele instytucji państwowych, ośrodków kultury, przedstawiciele przedsiębiorstw, środowisk kombatanckich, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, proboszczowie bocheńskich parafii, wójtowie bocheńskich gmin i wielu zaproszonych gości by wspólnie uczcić akt nadania osadzie bocheńskiej praw miejskich, co miało miejsce w Korczynie w 1253 roku. Oficjalna cześć uroczystości wypełniona była przemówieniami które wygłosili burmistrz miasta Stefan Kolawiński, radny Sejmiku Małopolskiego Stanisław Bukowiec, starosta bocheński Adam Korta, zaproszony na uroczystość senator Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Cichoń.

Burmistrz miasta Stefan Kolawiński zaczął swoje przemówienie od wspomnienia zeszłorocznej uroczystości podczas której nadano honorowe obywatelstwo prezydentowi Andrzejowi Dudzie, po czym skupił się na sprawach i podsumowaniach spraw i wydarzeń które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku w Bochni. Wśród tych najważniejszych gospodarz miasta wymienił m.in. przyznanie niebagatelnej kwoty 14,6 mln zł na rewitalizację centrum miasta pod nazwą „Rynek OD-nowa”, co nie tylko zaowocuje rewitalizacją Rynku – jak podkreślił burmistrz - ale także przylegających pierzei, pobliskich śródmiejskich ulic oraz odbudowę wieżyczki nadszybia Regis. Inwestycja rozwiąże także problem zalewania i podmakania piwnic, co często ma miejsce w Bochni. Dzięki tym pracom dowiadujemy się także coraz więcej o historii naszego miasta, a znalezione przez archeologów cenne dla naszej historii przedmioty doczekają się z pewnością ekspozycji w muzeum i pokażą zamiany jakie zachodziły w naszej historii na przestrzeni wieków – zaznaczył gospodarz miasta. Drugą ważną sprawą wymienioną przez burmistrza była dotacja przyznana na budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą wypoczynkowo-sportową. Umiejscowienie tężni na Plantach salinarnych logicznie wpisuje się w plan rewitalizacji, polegającej nie tylko na odnowieniach i zmianach w przestrzeni miejskiej ale także ożywieniu centrum miasta. Odnowiony Rynek wraz z ulicami, tężnia, Planty Salinarne to wszystko sprawi, że miejsca te będą chętnie odwiedzane przez mieszkańców, a ruch turystyczny skupiony przy szybie Campi obejmie również centrum Bochni. Burmistrz miasta wspomniał także o wydarzeniach kulturalnych czy sportowych jakie miały miejsce w zeszłym roku, a także o wyborach samorządowych, które były ważnym wydarzeniem minionego roku. Jednocześnie podziękował wszystkim za ponowny wybór jego osoby na urząd Burmistrza Miasta.

W swych przemówieniach, często przepełnionych wątkami historycznymi ale także odnoszących się do życia kulturalnego i przedsiębiorczości, życzenia władzom Bochni i wszystkim mieszkańcom składali również senator Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Cichoń, radny sejmiku małopolskiego Stanisław Bukowiec, który wspomniał o modernizacjach dróg, a szczególnie kwocie zabezpieczonej na łącznik z autostradą, starosta Powiatu Bocheńskiego Adam Korta oraz Sekretarz Sanu Ministerstwa Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w imieniu której słowa do wszystkich zgromadzonych przekazała asystent Elżbieta Adamska. Część oficjalną zakończył występ zespołu wokalno-muzycznego działającego przy Stowarzyszeniu Pracodawców w Bochni.

pw