Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-11-26 04:25:10 przez system

90-lecie istnienia PCK

W tym roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi jubileusz 90-lecia. Z tej okazji 19 listopada w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyły się uroczyste obchody, które były doskonałą okazją, by podziękować tym wszystkim, którzy przez wiele lat pomagali innym.

Był to też czas wspomnień, byłych pracowników, działaczy, sympatyków i wolontariuszy PCK. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: starosta powiatu - Jacek Pająk, burmistrz Miasta - Bogdan Kosturkiewicz, dyrektor Małopolskiego Zarządu Okręgowego - Józefa Pers, przewodniczący MORHK PCK w Krakowie - Kazimierz Nowak, oraz czerwonokrzyscy przyjaciele.
Po wysłuchaniu hymnu czerwonokrzyskiego Prezes Rejonowego Zarządu PCK pan Eugeniusz Burek przypomniał historię powstania bocheńskiego oddziału Czerwonego Krzyża.
Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bochni przedstawiły pantomimę przybliżającą postać Henry Dunanta, założyciela największej na świecie organizacji humanitarnej Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a także pierwszego laureata Pokojowej Nagrody Nobla.

Po przedstawieniu młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie wprowadziła zgromadzonych w nastrój zadumy, wspomnień i refleksji deklamując wiersze nawiązujące do działalności stowarzyszenia mówiące o humanizmie, bezstronności, neutralności, niezależności, dobrowolności, jedności i powszechności.

Po części artystycznej instytucje i osoby, które pomagały i współpracowały przez długie ata z Zarządem Rejonowym PCK w Bochni zostały uhonorowane medalami 90-lecia PCK, które wręczała pani Józefa Pers. Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymali podziękowania za krzewienie idei czerwonokrzyskich w swoich placówkach, oraz książkę autorstwa prof. Andrzeja Pankowicza "W służbie bliźniemu", wydaną z okazji jubileuszu.
Starosta Bocheński, oraz burmistrz Miasta Bochni ufundowali nagrody uczniom ze szkół bocheńskich oraz z powiatu bocheńskiego, biorącym udział w konkursie plastycznym na 90-lecie PCK.