Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-06-28 11:32:06 przez system

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Wczoraj, podczas XVIII sesji Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Radni zgodnie poparli starostę, za wyjątkiem Wacława Woźnickiego, który wstrzymał się od głosu.

Budżet na rok 2015 był zaplanowany jeszcze przez poprzedni Zarząd Powiatu pod wodzą Jacka Pająka. Przypomniał o tym m.in. radny Ryszard Drożdżak, który pogratulował poprzedniej ekipie dobrze zaplanowanego budżetu.

Starosta Ludwik Węgrzyn w swoim wystąpieniu podkreślił, ze prawidłowe wykonanie budżetu to zbiorowy wysiłek pracowników starostwa. Pochwalił pracę wszystkich wydziałów, dodając, że za obecnej kadencji tylko jedna decyzja urzędnika była nieprawidłowa.

Dochody Powiatu w 2015 roku to 97 239 531 zł, z czego wydatkowano 94 321 195 zł.
Najwięcej wydano na oświatę i wychowanie: blisko 40 mln. Na drugim miejscu znalazły się transport i łączność (przede wszystkim inwestycje drogowe) – ponad 17 mln. Pomoc i polityka społeczna pochłonęła niemal 14 mln zł, zaś administracja – 9 mln 322 tys.

Skąd samorząd powiatowy czerpie swoje dochody? Najważniejsze źródła to: subwencja ogólna z budżetu państwa (44 742 789 zł), dotacje celowe z budżetu państwa (24 607 305 zł), oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (ponad 16 mln zł).

Zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku wynosiło 36.424.000,00 zł. Jak zapewniał starosta, w tej chwili zmniejszyło się ono o 3 mln zl w stosunku do stanu z końca roku 2014.

eb