Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-12-13 16:14:11 przez system

Łącznik autostradowy już blisko

W środę 12 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Bocheńskiego z udziałem wicemarszałka województwa małopolskiego Romana Ciepieli, zastępcy burmistrza Miasta Bochnia Tomasza Przybyły, zastępcy dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kraków Andrzeja Kollbka, przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, dyrektora firmy projektowej Klotoida Mirosława Bajora.

Głównym tematem posiedzenia Zarządu były sprawy związane z budową połączenia drogowego węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową nr 4, czyli tzw. łącznika.

- Celem rozbudowanej formuły Zarządu jest między innymi podsumowanie dotychczasowych działań związanych z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego polegającego na budowie łącznika
– informował na wstępie starosta Jacek Pająk. W swoim wystąpieniu podkreślił również, iż ma nadzieję, że projekt zostanie sfinalizowany poprzez uzyskania stosowanych pozwoleń w 2013 roku, aby w 2014 rozpocząć już budowę łącznika.

Swoją deklarację wsparcia finansowego dla budowy łącznika podtrzymał również wicemarszałek województwa małopolskiego, który wspomniał również o wpisaniu łącznika do Programu Strategicznego Komunikacja i Transport Województwa Małopolskiego, oraz o nadchodzącym czasie podejmowania decyzji inwestycyjnych w związku z perspektywą nowego okresu programowania.

- Możecie Państwo przyjąć wprost deklarację: jeżeli uzgodnienia i dokumentacja będzie gotowa to można rozpocząć inwestycję od 1 stycznia 2014 roku – mówił Roman Ciepiela.

Działania, zmierzające do realizacji tego przedsięwzięcia rozpoczęły się w 2008 roku poprzez podpisanie umowy określającej zasady przygotowania inwestycji p.n. „Polepszenie drogowe planowanego węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 4”. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Województwem Małopolskim, Powiatem Bocheńskim i Miastem Bochnia.

Dla wariantu łącznika, zaproponowanego przez Powiat Bocheński i Miasto Bochnia została opracowana koncepcja programowo-przestrzenna i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Ponadto propozycję budowy drogi w tej wersji zaakceptowała GDDKiA oraz PKP.