Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-02-07 14:55:10 przez system

Łącznik - I etap ma ruszyć w tym roku

Gościem styczniowego posiedzenia Rady Miejskiej był Stanisław Bukowiec. Od października zeszłego pełni on funkcję radnego Sejmiku Wojewódzkiego. Podczas swojego wystąpienia przed obradującymi przekazał informację na temat kwot jakie zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Małopolskiego uchwalonego 28 stycznia na 2019 rok. W budżecie tym znajduje się zapis o zabezpieczeniu 7 mln zł (docelowo 40 mln zł) na budowę pierwszego etapu łącznika autostradowego.

Inwestycja budowy łącznika ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, a procedura powinna zostać zakończona w miesiącu czerwcu i wówczas zostanie wybrany wykonawca, który tą inwestycje wykona – referował Stanisław Bukowiec. 40 mln to całość budżetu przeznaczonej na ten pierwszy etap. 7 mln jest do realizacji na ten rok ponieważ zadanie jest zaplanowane w cyklu wieloletnim.

Jeśli chodzi o pierwszy etap budowy nie ma tu już żadnych przeszkód technicznych i formalno-prawnych, natomiast problemy takie istnieją z realizacją drugiego etapu budowy łącznika tj. od ulicy Krzeczowskiej do ulicy Brzeskiej. Decyzja środowiskowa, która zapadła w tej sprawie została przez mieszkańców zaskarżona i proceduje nad nią Wojewódzki Sąd Administracyjny. Rozmowy w tej sprawie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich już się rozpoczęły. Trwają rozmowy i z burmistrzem Bochni i ze starostą i wójtem gminy Bochnia. Są bowiem jeszcze pewne rozwiązania, które nie tylko by usprawniły ale także przyspieszyły budowę łącznika – mówił Stanisław Bukowiec.

Z informacji Starostwa Powiatowego wynika natomiast, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił już przetarg na wykonanie I odcinka połączenia węzła autostradowego A-4 Bochnia z ciągiem drogi wojewódzkiej na 14 lutego tego roku. Będzie to ta część inwestycji, która połączy węzeł autostradowy z ulicą Krzeczowską.

Jak powiedział starosta Adam Korta, jeśli warunki finansowe wykonawcy pokryją się z kwotą, którą zamierza wydać na ten cel WZD, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby prace nad tym etapem łącznika rozpoczęły się już w tym roku.

Jeśli wierzyć danym zawartym w Planie rzeczowo – finansowym ZWD, to w 2019 planuje się wydać na ten cel 7 mln zł. Co podczas sesji miejskiej potwierdził też Stanisław Bukowiec. Jeśli wierzyć, bo w tym samym planie tegoroczny udział jednostek samorządu terytorialnego (Powiatu i Miasta Bochnia) jest określony łącznie na 175 tys. zł. Tymczasem sam Powiat w grudniu 2018 zadeklarował swój udział na 128 671, 50 zł.

eb