Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-16 18:13:02 przez system

Adam Korta rozpoczął omawianie programu

W środowe popołudnie odbyła się konferencja prasowa kandydata na burmistrza Bochni - Adama Korty. Reprezentujący komitet wyborczy „Razem dla Bochni” obecny radny Gminy Miasta Bochnia podczas spotkania przedstawił czwarty punkt swojego programu wyborczego: „ Bochnia miasto wspierające aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców”. Trzy pierwsze punkty programu zostaną natomiast przedstawione na kolejnych konferencjach prasowych.

Adam Korta na początku konferencji zaznaczył, że jeżeli zostanie wybrany na burmistrza Bochni pierwszymi jego decyzjami będzie kwestia zmian organizacyjnych w statucie miasta. Zmiany polegać mają przede wszystkim na utworzeniu nowej komórki organizacyjnej, która będzie odpowiedzialna głównie za pozyskiwanie środków unijnych, a także krajowych.

Bochnia ma chyba jedyną i ostatnią szanse w przededniu nowej perspektywy unijnej na pozyskanie tak ogromnej ilości środków unijnych. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby do tej perspektywy nie być przygotowanym. Utworzenie takiej komórki spowoduje to, że w tej jednostce będą pracowały wyspecjalizowane osoby, które będą potrafiły umiejętnie pisać wnioski aplikacyjne, a tym samym pozyskiwać środki na inwestycje – mówił Adam Korta.* *

Pozyskane pieniądze mają posłużyć m.in. na rewitalizację bocheńskiego Rynku, Plant Sanitarnych i „Zamku żupnego”.

Kandydat na burmistrza Bochni bardzo dużą rolę przywiązuje do funduszy zewnętrznych. Za ich pomocą chce również m.in. zlikwidować problem odpadów wytwarzanych w procesie biodegradowalnym osadów z oczyszczalni ścieków czy działać w obrębie tzw. projektów hybrydowych.

Chce również wspomnieć o bardzo ważnym projekcie, który wstępnie jest przygotowywany przez naszą spółkę miejską MPWiK. Mamy problem z odpadami, które są wytwarzane w procesie biodegradowalnym osadów z oczyszczalni ścieków. Jest szansa, aby w ramach projektu „Infrastruktura i środowisko” zrealizować to zadanie, które na dzień dzisiejszy szacowane jest na około 50 mln zł, z czego zakłada się, że do 85% można byłoby pozyskać środki. – zaznaczył ubiegający się o „fotel” burmistrza Adam Korta.

W ramach tego modułu będą wspierane tzw. projekty hybrydowe. Są to projekty, które nie tylko będą realizowane ze środków unijnych, ale będą również oparte na partnerstwie publiczno – prywatnym – podkreślił radny miejski obecnej kadencji.

Adam Korta zwrócił również uwagę na Bocheńską Strefę Aktywności Gospodarczej, która jego zdaniem wymaga lepszej promocji. Na uwagę zasługują również słowa kandydata z komitetu wyborczego „Razem dla Bochni”, który myśli o stworzeniu kompleksu dwóch stref – tej bocheńskiej oraz Gminy Rzezawa.

Wydaje się, że nie zrobiono zbyt wiele, aby tą naszą bocheńską strefę rozreklamować nie tylko w Gminie Miasta Bochnia, ale przede wszystkim wyjść z tym produktem na zewnątrz. W momencie, kiedy wyborcy obdarzą mnie takim zaufaniem chciałbym przede wszystkim wyjść z tą ofertą Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na targach nie tylko polskich, ale nawet międzynarodowych. Trzeba przygotować spójny program, który będzie programem czytelnym i zachęci przedsiębiorców z zewnątrz, aby do naszej Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej trafili – mówił Adam Korta, dodając że jest możliwość poszerzać tą strefę. Mamy na terenie naszego miasta możliwości kupienia kilku działek. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby wspólnie z Gminą Rzezawa pomyśleć o tym, żeby zbudować olbrzymi kompleks dwóch stref gospodarczych – jedną bocheńską i drugą Gminy Rzezawa – podzielił się tym pomysłem podczas konferencji kandydat na włodarza Bochni.

Pełniący obecnie obowiązki radnego komisji rewizyjnej oraz komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Gminy Miasto Bochnia Adam Korta zwraca również uwagę, że bardzo ważnym elementem są małe i średnie przedsiębiorstwa.

Trzeba stworzyć również możliwości małym i średnim przedsiębiorstwom. Myślę, aby stworzyć możliwość zatrudnienia, ale również zwiększenia firm na terenie Gminy Miasta Bochnia chciałbym zaproponować rozwiązanie. Jest to jeden przykład z wielu, który z biegiem czasu pewnie będę Państwu przedstawiał: obniżenie podatków od nieruchomości. Dla firm, które będą zatrudniały do 10 osób podatek można byłoby obniżyć o 2,56%, czyli do 15 zł na jeden metr kwadratowy, a dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 osób, ale więcej niż 10 można byłoby obniżyć podatek o 1,56 %, czyli do stawki 16 zł za metr kwadratowy – mówił Adam Korta, który jest również za utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości, czyli miejsca, gdzie osoby, które planują założenie małego przedsiębiorstwa uzyskają pomoc szkoleniową itd.

Innymi pomysłami Adama Korty w ramach punktu: „Bochnia miasto wspierające aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców” jest zamiar wprowadzenia budżetu obywatelskiego, na którego realizację obecny rany przeznaczyłby około 1,5 mln złotych. Adam Korta deklaruje również możliwość przedkładania inicjatyw uchwałodawczych pod obrady rady miasta nie tylko burmistrzowi, przewodniczącemu rady, radnym, ale również mieszkańcom, którzy w danej sprawie zgromadziliby około 500 podpisów.

Adam Koray opowiada się również za utworzeniem miejskiej rady seniorów.

Trzeba skorzystać z tej wiedzy, z tego doświadczenia i burmistrz taką radę seniorów powinien wokół siebie posiadać. Byłoby to ciało konsultacyjne, doradcze, które w wielu kwestiach by burmistrzowi pomagało – mówił kandydat na burmistrza.

Gdyby wybory na „głowę” Bochni wygrał Adam Korta zapowiada on również zwiększenie puli środków finansowych na kulturę fizyczną.

Ostatnie dwa zagadnienia, jakie poruszył podczas konferencji prasowej przedstawiciel komitetu wyborczego „Razem dla Bochni” dotyczyły obniżenia podatków: od środków transportu oraz podatku śmieciowego.

Jest możliwość obniżenia podatków od środków transportowych. Okazuje się, że wiele firm transportowych rejestruje swoje firmy w gminach, które mają najniższe podatki transportowe – mówił Adam Korta, podając przykład gminy Suchy Las, gdzie np. samochody pomiędzy 5.5 tony, a 9 ton w Gminie Suchy Las płacą 290 zł, a w Gminie Miasto Bochnia koszt taki wynosi 1270 zł.

Obniżymy podatek śmieciowy dla osób segregujących śmieci, bo myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani, że płacimy za dużo. Im Bochnia zostanie podzielona na więcej obszarów, to tym większa będzie konkurencja i więcej firm może przystąpić do postępowania przetargowego – apelował kandydat na burmistrza Bochni.