Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-23 13:12:09 przez system

Akcjami uczcili Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Listopad jest dla krwiodawców miesiącem szczególnym z uwagi na Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, obchodzone od 22 do 26 listopada. Zamiast corocznego, gminnego spotkania, w tym roku wkładem Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini było zorganizowanie dwóch otwartych akcji krwiodawstwa 13 listopada w Krasnych Lasocicach (pow. limanowski) i 19 listopada w Dziewinie.

Łącznie zgłosiło się 40 osób i pozyskano 11,700 ml krwi pełnej od 26 dawców. To już ostania akcja Klubu w 2016 roku. Kolejna będzie miała miejsce 22 stycznia 2017 r. również w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie w godz. 10.00- 14.00.

Akcję obsługiwali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którzy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców, a jej przygotowaniem zajęli się członkowie miejscowego Klubu HDK; Maria Klasa, Stefan Styczeń, Ireneusz Zacharski, Stanisław Data i Leszek Machaj.

Akcję tradycyjnie już wsparli strażacy z OSP, uczestniczący w programie "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew".