Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-02-13 22:59:30 przez Czas2012

Alkohol - gwałtowny wzrost wykroczeń - sprawozdanie z pracy Policji

Komisarz Krzysztof Cetnarski, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Bochnia wraz ze swoim zastępcą Robertem Kicką, przedstawili Radzie sprawozdanie z działań przeprowadzanych przez Policję w 2020 roku. Statystyka dotyczyła najważniejszych przestępstw dokonywanych na terenie Bochni i powiatu bocheńskiego w porównaniu z rokiem 2019. Rzeczą rzucającą się w oczy jest gwałtowny wzrost wykroczeń na tle spożycia alkoholu. Według komisarza K. Cetnarskiego powodem jest czas pandemii, który negatywnie odbija się na zachowaniach ludzi.

Komenda Powiatowa w Bochni posiada 155 etatów, w Prewencji jest ich 48 - w tym 13 dzielnicowych, z czego 6 na terenie poszczególnych dzielnic miasta Bochnia. Wydział Interwencji składa się z 20 etatów dla funkcjonariuszy pełniących całodobową służbę. Do dyspozycji policjantów są dwaj psi-funkcjonariusze odpowiedzialni za tropienie oraz kontrolę osób pod względem posiadania środków narkotycznych.

Jak wygląda statystyka porównawcza?

Najpoważniejsze przestępstwa:

• Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze
w Bochni
2019 – 5
2020 – 1
w powiecie
2019 – 7
2020 – 2
• Bójka, pobicie, uszkodzenie ciała
w Bochni
2019 – 13
2020 – 20
w powiecie
2019 – 30
2020 – 29
• Kradzież mienia
w Bochni
2019 – 85
2020 – 73
w powiecie
2019 – 146
2020 – 122
• Kradzież z włamaniem
w Bochni
2019 – 13
2020 – 19
w powiecie
2019 – 61
2020 – 44
• Uszkodzenie mienia
w Bochni
2019 – 37
2020 – 31
• Przestępstwa narkotykowe w całym powiecie
2019 – 61, przy wykrywalności 97,2 proc.
2020 – 53, przy wykrywalności 99, 4 proc.
• Czyny karalne z udziałem nieletnich
w Bochni
2019 – 1
2020 – 21

Wykroczenia:

• Przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
w Bochni
2019 – 104
2020 – 169
w powiecie
2019 – 167
2020 – 234
• Kradzież mienia
w Bochni
2019 – 259
2020 – 247
w powiecie
2019 – 312
2020 – 317
• Zniszczenie mienia
w Bochni
2019 – 29
2020 – 16
w powiecie
2019 – 49
2020 – 29
• Przeciwko obyczajności publicznej
w powiecie
2019 – 82
2020 – 152
• Wychowanie w trzeźwości
w powiecie
2019 – 212
2020 – 643

Według słów komisarza tak gwałtowny wzrost wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu jest spowodowany nadmiarem czasu wolnego oraz złą sytuacją psycho-fizyczną mieszkańców Bochni w czasie pandemii koronawirusa.

Zespół ds. wykroczeń wystosował 182 wnioski o ukaranie oraz nałożył 234 mandaty karne. Nie udało się wykryć sprawców 175 wykroczeń. Ogółem w 2020 r. doszło do 1227 zdarzeń kryminogennych, co niemalże podwoiło liczbę 686 z roku 2019.

Najwięcej wykroczeń zostało ujawnionych lub zanotowanych w obrębie dzielnicy nr 1, czyli ścisłego centrum, w którym gromadzi się młodzież spożywająca alkohol w miejscach niedozwolonych oraz w rejonie dzielnicy nr 5, gdzie znajduje się sklep LIDL, w którym dochodzi do licznych kradzieży, oraz Dworzec PKP, gdzie zbiera się „element pijacki”, miejsce jest również narażone na przebywanie młodzieży nadużywającej alkoholu, dewastację mienia lub zaśmiecanie.

Liczba wykonywanych przez KPP Bochnia interwencji wzrosła dwukrotnie – z 3212 w 2019 r. do 6228 w roku ubiegłym. Ogółem przeprowadzono ponad 15 tys. interwencji w całym powiecie. Średni czas reakcji wyniósł 9 minut i 4 sekundy.

Przemoc domowa podczas pandemii zanotowała znaczący wzrost – w całym powiecie w roku 2019 Policjanci dokonali 441 interwencji, w roku ubiegłym było ich 508, mimo to sprawcom założono 149 Niebieskich Kart, o 50 mniej niż w roku 2019. Dla KPP pomocna jest nowelizacja ustawy o rodzinie, która od 30 lipca zeszłego roku pozwala na wydanie nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego osobie znęcającej się oraz zakazu przebywania na posesji. Każdorazowo można postarać się o 14-dniowy okres wydalenia przy pomocy sądów rodzinnych.

A jak wyglądała sytuacja w ruchu drogowym?

Kolizje 2019 – 405, 2020 – 321; wypadki 2019 – 23, 2020 – 24; ranni 2019 – 29, 2020 – 2020; nikt na terenie Bochni nie zginął w wyniku wypadku drogowego w roku 2020.

Ogółem kolizji w powiecie w 2019 roku było 798, 2020 – 692; ogółem wypadków w powiecie w 2019 – 73, w 2020 – 82; ogółem kierowców pod wpływem alkoholu powyżej 0,5 prom. w powiecie w 2019 – 157, w 2020 – 85.

W związku z pandemią choroby zakaźnej SARS-COV-2 i łamaniem obostrzeń przez mieszkańców Bochni i okolic, funkcjonariusze wystawili 612 mandatów karnych, podobną liczbę stanowiły pouczenia. Jak mówił komisarz Cetnarski, na początku jeszcze starano się instruować, następnie przyszedł czas na „wyciąganie konsekwencji”. Kilkanaście razy wystosowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bochni, za postępowania administracyjne odpowiedzialny był także SANEPID, który w ubiegłym roku, jak nieoficjalnie wiemy, nałożył 25 tys. zł grzywien.

Obecnie sprawdza się do 250 osób przebywających na kwarantannach oraz w izolacjach domowych. Pomoc w kontroli niosą oddziały wiśnickie z Trzciany, a także Wojska Obrony Terytorialnej, 6. brygada Powietrzno-Desantowa oraz Straż Miejska.

Jak zaznaczają Policjanci, był okres, gdy służby odwiedzały nawet 3000 osób dziennie. Radny Kazimierz Ścisło, sam przebywający na kwarantannie wraz z małżonką, gorąco dziękował obecnym komisarzom za uprzejmość, jaka cechowała funkcjonariuszy podczas codziennych kontroli.

Przewodniczący Komisji Prawa i Spraw Obywatelskich Damian Słonina pytał, czy sądy znoszą mandaty osobom, które uchylają się od rządowych obostrzeń, zasłaniając się Konstytucją. Policja była zgodna, że bocheńskie wyroki są bezwzględne w tym temacie i zwykle kończy się na grzywnie lub naganie.

Bocheńscy mundurowi poruszają się pojazdami marek: Fiat Ducato, Kia CID, Opel Astra. Do dyspozycji „drogówki” są również dwa motocykle. KPP Bochnia może poszczyć się także quadem, który służy do dyslokacji miejsc trudnodostępnych jak „Kolejka”, czy ogródki działkowe na os. Niepodległości.

Dane osobowe dzielnicowych oraz garść informacji o pracy bocheńskiego oddziału można sprawdzić na www.bochnia.policja.gov.pl

DML

Podobne sprawozdanie przygotowała również Straż Miejska - czytaj TUTAJ

O sytuacji dzieci i młodzieży - czytaj także TUTAJ