Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-03-05 20:01:20 przez system

Łapanów: nie taki diabeł straszny

...czyli budżet dla Gminy opracowany przez RIO

Jak pisaliśmy kilka miesięcy temu, budżet gminy Łapanów, opracowany przez poprzedniego wójta Roberta Roja, nie znalazł akceptacji Regionalnej Izby Obrachunkowej. Głównie dlatego, że poprzednie władze nie zaprezentowały programu naprawczego dla zadłużonej Gminy, do czego zostały zobowiązane

Kompetencje Gminy jeżeli chodzi o planowanie finansów zostały więc niejako zamrożone, a projekt budżetu na ten rok opracowała RIO.

Wydatki zmniejszono z planowanych 46 mln 233 tys do 39 mln 782 tys. Największe oszczędności poczyniono w wydatkach na drogi: z planowanych 7,6 mln pozostawiono jedynie… 142 tys do wykorzystania w roku 2019.
Wydatki na Radę Gminy zmniejszono o 19.5 tys. Urząd Gminy będzie się musiał obyć bez 219 tys. na swoje utrzymanie.

Co najciekawsze, RIO postanowiła przeznaczyć na łapanowskie szkoły więcej niż planowano: zamiast 15,3 mln - 16, 8 mln zł.