Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-05-07 15:53:22 przez system

Łapanów: Pożegnanie klas "mundurowych"

29 kwietnia po raz pierwszy w historii mury Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie opuścili absolwenci klasy liceum ogólnokształcącego o profilu „bezpieczeństwo publiczne".

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną przez szkolnego katechetę ks. Wojciecha Leśniaka, po której nastąpiło przejście na teren Zespołu Szkół.

Podniosłym elementem uroczystości było uroczyste ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły, po czym uczniowie klas pierwszych zaprezentowali krótką akademię poświęconą rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na koniec abiturienci odebrali z rąk komendanta powiatowego Policji – Marka Rudnika i komendanta Powiatowej Straży Pożarnej – Krzysztofa Kokoszki pamiątkowe dyplomy ukończenia klasy mundurowej.