Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-07-05 18:40:20 przez system

Łapanów: zasadna skarga na dyrektor Zespołu Szkół

Debata na temat byłej już pani dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie, która odbyła się w sali posiedzeń starostwa 30 czerwca, miała coś z atmosfery thrillera sądowego. Był sędzia, adwokat, ława przysięgłych wreszcie, w postaci radnych, którzy mieli zaopiniować: winna czy nie? Do tego zaskakujące zwroty akcji.

Poszło o skargę, jaką na Marię Plewę wystosowali jej pracownicy do Starostwa jako organu założycielskiego szkoły. Pod /media/data/upload/Wrzesien/wrzes 2013/IMG_0891.jpglistem podpisało się ponad dwudziestu spośród 50 pracowników. Zarzucano jej m.in., że nie zgłosiła na policję faktu zagubienia dwóch klasowych dzienników.

Najpoważniejszy zarzut dotyczył jednak tego, że w chwili wygaszenia jednej ze szkół Zespołu, zwolniła kilku nauczycieli po to, aby zachować etat dla innego pedagoga.

Nad sprawą obradowała od kwietnia tego roku Komisja Rewizyjna przy Radzie Powiatu. Wielokrotnie rozmawiano z samą panią dyrektor (której pracownicy zarzucili niewłaściwe wykonywanie obowiązków), jak i z sygnatariuszami listu do starostwa. Ostateczny werdykt Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Jan Marcinek: winna! Czyli skargę należy uznać za zasadną. W tym miejscu poprosił o głos radny z klubu PO, Zbigniew Biernat. Powiedział, że poprzedniego dnia wieczorem wszedł w posiadanie dokumentów, które świadczą o niewinności Marii Plewy, gdyż ta musiała zachować przy pracy wspomnianego nauczyciela, ponieważ był członkiem Związku Zawodowego "Oświata" (nie wynikało to jasno z całego toku dyskusji, ale nauczyciel musiał też pełnić jakieś funkcje w związku, zwykły bowiem członek ZZ nie jest objęty ochroną w sytuacji reorganizacji szkoły).

Przewodnicząca Rady ogłosiła w tym momencie 10 minut przerwy, aby Komisja Rewizyjna mogła się zapoznać z dokumentami przyniesionymi przez Zbigniewa Biernata.

  • Nad czym się tu jeszcze zastanawiać? - dało się słyszeć podczas tego antraktu w kuluarach. - *Oni (Komisja Rewizyjna) wykonali kawał dobrej roboty!

  • Ja nawet na drugim końcu powiatu słyszałem o tej sprawie i o tych zarzutach!* - mówił ktoś inny.

Kiedy wznowiono obrady doszło do kolejnego zwrotu akcji: przewodniczący KR oznajmił, że po zapoznaniu się z dokumentami Komisja rekomenduje odstąpienie od głosowania nad zasadnością skargi i przełożenie tego tematu na najbliższą sesję. Taki wniosek musiał jednak również zostać poddany pod głosowanie.

I tu nastąpił trzeci, niespodziewany zwrot akcji w tym swoistym thrillerze: radni nie zgodzili się na nowy termin. Sprawa zasadności skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków została poddana głosowaniu. Większość radnych opowiedziała się zasadnością skargi łapanowskich nauczycieli na swoją szefową.

Maria Plewa została dyrektorką ZS w Łapanowie w 2011 roku. W kwietniu 2015 roku złożyła na ręce starosty rezygnację ze stanowiska. Opracowała jednak jeszcze arkusz organizacyjny na nowy rok szkolny, uwzględniający zmiany kadrowe, w którym zachowywała stanowisko dla jednego z nauczycieli kosztem innych. Był on radnym powiatowym ubieglej kadencji z listy PO

Jak się dowiadujemy, nowym dyrektorem szkoły ma zostać od nowego rokus szkolnego Wojciech Smoter, jedyny spośród uczestników konkursu na dyrektora ZS w Łapanowie, który nie wywodził się z grona nauczycieli tej szkoły. Poprzednio był dyrektorem w ZS w Szarowie.