Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-03-03 03:56:44 przez system

Awanse, odznaczenia, podziękowania

<p>Dzień Strażaka 2012</p>

.

A W A N S E w stopniach służbowych:

stopień: MŁODSZEGO BRYGADIERA otrzymali :
1) st. kpt. CIEŚLA Grzegorz
2) st. kpt. GADOWSKI Piotr

stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO otrzymał:
1) st. asp. STARY Tadeusz s. Fryderyka

stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA
1) ogn. SZOSTAK Adam

stopień OGNIOMISTRZA
1) mł. ogn. MAŁEK Aleksander

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
1) st. sekc. JODŁOWSKI Robert
2) st. sekc. KASPRZYK Kamil

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO
1) sekc. ANIELSKI Tomasz

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
1) st. sekc. DYCHUS Sławomir
2) st. sekc. NOWAK Grzegorz

stopień STARSZEGO STRAŻAKA
1) str. MAŁEK Grzegorz

O D Z N A C Z E N I A

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
1). bryg. KOKOSZKA Krzysztof

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1) st. kpt. ZIAJA Czesław

SREBRNY MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1) kpt. KICA Barbara

BRĄZOWYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1). ogn. SZEWCZYK Mariusz

 1. Na wniosek Kapituły Medalu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił MEDALEM HONOROWYM im. Józefa Tuliszkowskiego:
  1). Druh WĘGRZYN Ludwik

 2. Minister Spraw Wewnętrznych n a d a ł:

SREBRNĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1). st. kpt. RADZIĘTA Tadeusz

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1). mł. bryg. MROCZEK Mirosław
2). st. ogn. WOŁOWCZYK Tadeusz

 1. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
  Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniło:

ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU
1) Druh WAŚNIOWSKI Jan

 1. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
  Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa
  Małopolskiego wyróżniło:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1) Pan PAJĄK Jacek – starosta bocheński.
2) kpt. CIEŚLA Robert
3) ogn. SZEWCZYK Mariusz
4) st. str. MAŁEK Grzegorz

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1) Pan SŁONINA Józef
2) Pan CHMIELEK Stanisław
3) Pan CZAJA Wacław
4) Pan KRĘŻOŁEK Marek
5) Pan MACIEJASZ Roman
6) asp. sztab. SOBIECKI Jacek

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1) sekc. BIŁOS Marcin
2) mł. asp. GÓRKA Krzysztof
3) st. sekc. KLECKI Łukasz
4) sekc. ŁĄCKI Bartłomiej
5) asp. LEKKI Bogdan
6) Pani WOJAKIEWICZ Anna

Z okazji 20- lecia Państwowej Straży Pożarnej, nadano ponadto wyróżnienia i odznaczenia:

Dyplomem okazji 20-lecia PSP, Komendant Główny PSP wyróżnił:
1. st. asp. Adamczyk Robert
2. mł. bryg. Cieśla Grzegorz
3. st. ogn. Dudek Mieczysław
4. st. ogn. Gadowski Radosław
5. asp. sztab. Goc Tomasz
6. bryg. Kokoszka Krzysztof
7. kpt. Kmiecik Antoni
8. st. ogn. Krzyżak Sławomir
9. st. ogn. Łącki Jan
10. st. ogn. Łącki Stanisław
11. st. kpt. Radzięta Tadeusz
12. st. kpt. Sajak Andrzej
13. asp. sztab. Stary Tadeusz
14. mł. bryg. Wolak Maciej
15. st. ogn. Wołowczyk Tadeusz
16. kpt. Wydrych Gerard
17. st. kpt. Ziaja Czesław

Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztof Kokoszka wyróżnił „Okolicznościowym Toporem Strażackim”:

 • Pana Jerzego Millera, ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2009-2011, Wojewodę Małopolskiego, za aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego

Medalem Komendanta Głównego PSP z okazji 20-lecia PSP, Komendant Główny wyróżnił:
 Jacek Pająk - Starosta Bocheński
 Aleksander Rzepecki - Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni
 Stefan Kolawiński - Burmistrz Miasta Bochnia
 Kazimierz Ścisło - Przewodniczący Rady Miasta Bochnia
 Jerzy Lysy - Wójt Gminy Bochnia
 Józef Nowak - Wójt Gminy Trzciana
 Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina
 Tomasz Gromala - Wójt Gminy Lipnica Murowana
 Stanisław Gaworczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz
 Jan Kulig - Wójt Gminy Łapanów
 Jan Pająk - Wójt Gminy Drwinia
 Józef Słonina - Wójt Gminy Rzezawa
 Ludwik Węgrzyn - Prezes ZOP ZOSP RP w Bochni
 Tomasz Całka - Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu
 Wiesław Cholewa - Członek Zarządu Powiatu
 Aleksander Dziadowiec - Członek Zarządu Powiatu
 Robert Roj - Członek Zarządu Powiatu
 Jadwiga Szeląg - Skarbnik Powiatu Bocheńskiego
 insp. Marek Rudnik - Komendant Powiatowy Policji w Bochni
 ppłk Zbigniew Skurnowicz - Wojskowy Komendant Uzupełnień
 mjr Włodzimierz Więckowski - Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu
 Krzysztof Tomasik - Komendant Straży Miejskiej w Bochni
 Ireneusz Litwinowicz - Prezes Zarządu Komendant, LOTOS Straż Sp. z o.o.
 Jarosław Jóźwiak - Dyrektor BHP, LOTOS Straż Sp. z o.o.
 Marek Świderski - Nadleśniczy - Nadleśnictwo Niepołomice
 Zdzisław Kamiński - Nadleśniczy - Nadleśnictwo Brzesko
 Ks. Zdzisław Sadko - Kapelan Powiatowy Strażaków
 Ks. Stanisław Szczygieł - Z-ca Kapelana
 Paweł Matyasik - Przewodniczący ZZS „Florian”
 Robert Cieśla - Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
 Powiatowego Strażaków
 z.Hd. Herr Reiner Quirin - Powiat Partnerski Bochnia-Saarlouis
 Roman Maciejasz - Prezes LOK w Bochni
 Stanisław Tabor - Prezes Związku Emerytów

Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztof Kokoszka wyróżnił Okolicznościową Statuetką:

 • ppłk. poż. Romana Paleja, Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w latach 1973-1975,
 • st. bryg. Władysława Baniaka, Komendanta Rejonowego i Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w latach 1984-1999,
 • asp. sztab. Stanisława Michalczyka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży w roku 1999.
 • st. kpt. Jacka Uszko, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w latach 2000-2003
 • st. bryg. Bogusława Koguta, Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w latach 1992-1993

Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Krzysztof Kokoszka wyróżnił Podziękowaniami:
- Dh Kazimierza Sadego, Dyrektora Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
- Komendantów gminnych OSP
• - druha Kazimierz Leżanka
• - druha Jerzy Grocholski
• - druha Kazimierz,Oleksy
• - druha Edward Oświęcimka
• - druha Andrzej Wąsik
• -druha Mieczysław Nowak
• -druha Jan Waśniowski
• - druha Stanisław Piasecki
• -druha Janusz Stańdo
• - druha Tadeusz Cichoń
• - druha Stanisław Cegiel
• -druha Piotr Bartyzel
• -druha Jana Włodarczyka
• -druha Krzysztof Kołodziej
• -druha Leopold Grabowski
• -druha Władysław Pawłowski

Za znaczące zaangażowanie w sprawy ochrony przeciwpożarowej na obszarze powiatu bocheńskiego”