Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-05-09 18:32:44 przez system

Będą stabilizować osuwiska

<html />

Pod koniec kwietnia Powiat Bocheński otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych promesę w ramach programu "Osłona Przeciwosuwiskowa" na wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w Sobolowie i Ujeździe oraz wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Trzcianie.

Prace zmierzające do stabilizacji osuwisk w Sobolowie i Ujeździe zostały podzielone na trzy etapy.

Etapy pierwszy został wykonany w roku ubiegłym i polegał na wykonaniu szczegółowej dokumentacji opisowej zawierającej m.in. położenie geograficznego, morfologię terenu, jak również ocenę warunków geologiczno-inżynierskich wraz z wpływem prowadzonych prac na środowisko.

Drugi etap, który zostanie zrealizowany dzieki otrzymanej w tym roku dotacji, będzie obejmował przygotowanie m.in. planu sytuacyjnego, różnego rodzaju map i właściwości wód podziemnych. Przygotowywana dokumentacja obejmować będzie także profile otworów wiertniczych i plany wyrobisk.

Ostatnim, a zarazem najbardziej kosztownym etapem, będzie stabilizacja osuwisk.

Przetarg na realizację dokumentacji zostanie rozstrzygnięty do końca czerwca, natomiast kwota otrzymanej dotacja to 214 tysięcy złotych.