Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-02-28 14:46:19 przez system

Będzie bezpieczniej. Ale po Euro

<html />

Podczas wtorkowego (21 lutego) posiedzenia Komisji Prawa Rady Miasta głównym tematem był problem zapewnienia bezpieczeństwa na oś. Św. Jana i Murowianka.

W spotkaniu brali udział licznie zgromadzeni mieszkańcy (cała sala obrad) oraz komendant Policji Marek Rudnik z zastępcą Mariuszem Dymurą i komendant Straży Miejskiej Krzysztof Tomasik ze swoim zastępcą Kazimierzem Osinką.

Zarząd osiedla oraz mieszkańcy osiedla przedstawiali swoje problemy: ustawicznie zaczepianie i wręcz terroryzowanie przez grupy chuligańskie - nie tylko zamieszkujące osiedle, ale również z zewnątrz. Pojawiają się również groźby zagrażające życiu i zdrowiu.

Kom. Rudnik zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie znacznie zwiększono liczbę patroli (zauważyli to również mieszkańcy), ale przyznał też, że policja zmaga się z trudnościami, ponieważ od kilku lat ma nieobsadzone etaty, a obsługuje 100 tys. powiat. Poza tym w związku z Euro 2012 policja bocheńska będzie również zabezpieczać Kraków. Komendant zwracał również uwagę na to że w ściganiu przestępców takich wykroczeń, z którymi mamy ostatnio do czynienia, nie do końca pomaga obowiązujące prawo. Czasami mamy wrażenie, że bardziej ono chroni przestępców niż ofiary.

Zarówno przedstawiciele policji jak i sami mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę zainstalowania monitoringu, w pierwszym rzędzie we wspomnianych miejscach. Burmistrz miasta pozytywnie wyrażał stosunek do takich inicjatyw, w tym roku zabezpieczono na ten cel 150 tys. zł w budżecie miasta. S. Kolawiński zwrócił uwagę, że trwają jeszcze prace nad koncepcją systemu, ale przychyla się do tego, aby w pierwszym rzędzie monitoringiem objąć zagrożone osiedla.

Radny Piotr Dziurdzia oraz jedna z przedstawicielek mieszkańców zwrócili się do burmistrza, aby miasto partycypowało w instalacji systemów monitoringu kiedy powstają one z inicjatywy wspólnot mieszkaniowych (w ostatnim czasie wiele wspólnot wyraża zainteresowanie w tej kwestii, a decyzje będą podejmowane właśnie na rozpoczynających się corocznych zebraniach). Burmistrz rozważy tę propozycję, tak aby rozwiązanie to było zgodne z obowiązującym prawem.

Mieszkańcy niecierpliwie dopytywali o konkretne terminy instalacji monitoringu. Burmistrz wyraził nadzieję, że być może już podczas kwietniowych spotkań osiedlowych będzie mógł udzielić takich informacji.