Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-12-06 16:37:27 przez system

Będzie dokumentacja na stabilizację osuwisk

Do końca roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowo – budowlana w ramach zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w Ujeździe, Sobolowie i Rajbrocie oraz dokumentacja geologiczno- inżynierska na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Trzcianie, Bytomsku i Kamionnej.

Dokumentacja projektowo – budowlana wraz z uzyskanym pozwoleniem budowlanym pozwoli na wykonanie robót budowlanych polegających na ustabilizowaniu osuwisk i zabezpieczeniu dróg powiatowych przed uszkodzeniem i zniszczeniem w obszarze osuwiskowym.

Natomiast dokumentacja geologiczno – inżynierska zawierać będzie szczegółowy opis położenia geograficznego, morfologię terenu, czy też ocenę warunków geologiczno-inżynierskich wraz z wpływem prowadzonych prac na środowisko. Dokumentacja obejmuje również przygotowanie m.in. planu sytuacyjnego, różnego rodzaju map i właściwości wód podziemnych a także profile otworów wiertniczych i plany wyrobisk.

Łączny koszt dokumentacji wyniesie ok. 270 tysięcy złotych i jest możliwy dzięki otrzymanej w 2012 roku przez powiat bocheński promesie w ramach projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.