Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-03-06 20:56:14 przez system

Będzie elektrownia na Rabie?

Wójt Bochni podjął, zawieszone w lipcu 2014 r., postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa małej elektrowni wodnej w Krzyżanowicach na rzece Rabie w km 18+262” dla inwestora Macieja Mączki, JMM sp. z o.o. ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia.

Pierwszym krokiem przed wydaniem decyzji jestprzeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach której sporządzony jest raport, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wszyscy zainteresowani mają możliwość składania przez uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Bochnia, w pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie od 4 marca do 26 marca 2015 r.