Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-06-26 04:26:51 przez system

Będzie nowy konflikt?

Tym razem o przebieg tzw. łącznika pomiędzy projektowaną autostradą a drogą krajową nr 4. Mieszkańcy Krzeczowa i ul. Krzeczowskiej buntują się przeciwko koncepcji lansowanej przez wójta gminy Bochnia Jerzego Lysego.

O co chodzi: istnieją 3 warianty przebiegu tego łącznika:

- wariant I (kolor czerwony na załączonej mapce), lansowany przez miasto Bochnię i gminę Rzezawa, a który popierany jest także przez Starostwo Powiatowe. Zakłada on budowę zupełnie nowej drogi, przechodzącej w pobliżu Stalproduktu, przecinającej następnie ul. Krzeczowską, tory kolejowe (wiadukt) i łączący się z "czwórką" w pobliżu wylotu ul. Brzeskiej na obwodnicę;

- wariant III (na mapie kolor zielony) - najkrótszy — to proste przedłużenie istniejącej drogi do Słomki i Gawłowa w kierunku południowym. Aby go zrealizować trzeba wejść w gęstą zabudowę mieszkalną, co nieuchronnie skończy się wyburzaniem domów. Właśnie za takim przebiegiem łącznika jest wójt Lysy

- Jest wreszcie wariant II (kolor niebieski na mapce), pośredni, który jednak nie został pozytywnie zaopiniowany przez nikogo i raczej nie będzie brany pod uwagę.

Mapka z wrysowanymi wariantami połączenia autostrady z drogą krajową nr 4 W zbiorowej petycji, podpisanej przez 69 mieszkańców Krzeczowa i ulicy Krzeczowskiej wyrażony jest sprzeciw przeciwko koncepcji przeprowadzenia łącznika, forsowanej przez J. Lysego. W pismie czytamy m. in.: "(…) W latach ubiegłych zarówno Starosta Bocheński, Burmistrz Miasta Bochnia, Wójt Gminy Rzezawa zaopiniowali pozytywnie przebieg łącznika. Jedynie Pan Wójt Gminy Bochnia zaopiniował wybrany przebieg trasy negatywnie, wskazując inny jako najlepszy pod każdym względem.
Pytamy więc, jakim prawem wypowiada się On w imieniu nie swoich mieszkańców? Proponowana koncepcja łącznika drogą powiatową Bochnia - Uście Solne do skrzyżowania z ul. Krzeczowską jest najbardziej niedorzecznym pomysłem. Cały ruch z autostrady A4 do miasta Bochnia, do Stalproduktu i do drogi nr 4 wpuszczony zostałby w największe skupisko ludności - w gęste zabudowanie domów. Niektóre z nich leżą parę metrów od tej drogi. Uzgodniony poprzedni przebieg trasy biegnący łąkami przecina ul. Krzeczowską tylko w jednym miejscu, gdzie najbliższe domy położone są w odległości około 100 metrów.
Dlaczego nie bierze się naszego głosu pod uwagę? To my jesteśmy zainteresowani tym tematem, bo my tutaj mieszkamy. Czy Pan Wójt Gminy Bochnia chce zrobić nam "Drugą Łapczycę"?(…)"

Wygląda na to, że jeżeli szybko nie zapadną ustalenia w tej sprawie eskalacja konfliktu jest już niemal pewna. Przykład Łapczycy, gdzie po drodze do wytyczenia ostatecznego przebiegu obwodnicy wykonano kilka wariantów, wskazuje dobitnie na to, jak ciężkie są to sprawy, jednakze powstanie łacznika ma trudne do przecenienia znaczenie dla miasta, gdyż będzie Bochni "oknem na świat".