Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-26 12:13:03 przez system

Będzie remont remizy w Łapczycy

Remiza strażacka w Łapczycy otrzyma dofinansowanie na remont. Tak postanowił Zarządu Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie jest wynikiem konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2017" na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.

Uchwałą z 13 kwietnia Zarząd Województwa zatwierdził wyniki konkursu. Tym samym uchwała wchodzi w życie. Komisja Konkursowa została powołana już na początku tego roku. Na konkurs wpłynęło 148 wniosków, 2 nie spełniły wymogów formalnych a 1 został wycofany przez gminę z ubiegania się o dofinansowanie. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone przez komisję 11 kwietnia. Dokonała ona oceny merytorycznej wniosków zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie Konkursu. Efektem prac Komisji jest lista rankingowa rekomendująca gminy do udzielenia dotacji.

W ramach konkursu w 85 gminach dofinansowanie będzie sięgać wysokości 76% wnioskowanych kwot dotacji. Oprócz Łapczycy dofinansowanie przyznano także dla gmin Drwinia i Żegocina.