Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-09-14 12:01:40 przez system

Będzie Strefa Aktywności Gospodarczej w Gminie Bochnia

Gmina Bochnia otrzymała blisko 1 900 000 zł dofinansowania na Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Gorzkowie na mocy uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego. Całkowita wartość inwestycji to ok. 2 500 000 zł.

Zarządu Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 8 września 2017 zadecydował o tym, że w Gorzkowie w Gminie Bochnia powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej.

Swego zadowolenia nie ukrywa wójt Marek Bzdek. O dofinansowanie takiej inwestycji ubiegało się 12 gmin z całego województwa. Wybrano tylko 6 i bardzo się cieszę, że nasza gmina jest na tej liście. Od dawna zabiegaliśmy o to by stworzyć w naszej gminie dobre warunki pod inwestycje i pomóc tym przedsiębiorcom, którzy szukają dogodnego miejsca pod rozbudowę firm – podkreśla Marek Bzdek wójt Gminy.

Całość projektu budowy strefy wyniesie 2 434 888 zł. Dofinansowanie rzędu 1 900 000 jest olbrzymim zastrzykiem środków finansowych. Przy ocenie merytorycznej wniosków Gmina Bochnia otrzymała 35 punktów (74, 47%). Był to drugi wynik po Gminie Miasta Tarnowa która otrzymała 43 punkty (91,49%).

Co obejmuje dofinansowanie? Zakres robót budowlanych w ramach inwestycji pn. »Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Gorzków w gminie Bochnia" obejmuje:

a) Budowę dróg o łącznej długości 0.40 km.

b) Budowę 1 skrzyżowania,

c) Budowę 5-8 zjazdów publicznych wraz z przepustami (ostateczną ilość zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie tworzenia docelowej dokumentacji projektowej),

d) Budowę zjazdów indywidualnych wraz z przepustami (ostateczną ilość zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie tworzenia docelowej dokumentacji projektowej),

e) Budowę 2-4 przepustów pod projektowanymi drogami,

f) Wykonanie rowów odwadniających o łącznej długości 0,79 km,

g) Wycinkę zieleni,

h) Rozbiórkę istniejących elementów i konstrukcji drogowych,

i) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń drogowych,

j) Budowę sieci wodociągowej o długości 650 m i 400 m,

k) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości m 900 m,

I) Budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej o długości 400 m.

m) Przebudowę/zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu jeżeli takie wystąpią w trakcie prac projektowych i wykonawczych.

Gminy starające się o dofinansowanie. Strefy które powstaną podkreślono:Gmina Kęty

Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Nowej Wsi -Gmina Ket

Gmina Bochnia

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Gorzków w Gminie Bochnia

Gmina Szczucin

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Szczucin

Gmina Szczurowa

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Szczurowej

Gmina Drwinia

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy Drwinia

Gmina Bobowa

Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska. Gmina Bobowa

Gmina Krzeszowice

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczoj w Miekini, w gminie Krzeszowice

Gmina Babice

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Babice

Gmina Andrychów: Rozbudowa strefy aktywności gospodarczoj w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów

Gmina Stary Sącz

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Stary Sącz

Gmina Chrzanów

Strofa Aktywności Gospodarczej w Chrzanowie

Gmina Miasta Tarnowa

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka Komunalna" w Tarnowie

Gminy które otrzymały dofinansowanie - szczegóły TUTAJ