Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-10-28 18:20:19 przez Czas2012

Bene Meritus dla śp. Stanisława Kobieli i Zespołu Szkół Nr 1

Podczas Jubileuszowej Gali, która odbyła się w podziemiach Kopalni Soli Bochnia, wręczono wyróżnienia w uznaniu zasług wniesionych w rozwój Ziemi Bocheńskiej. W tym roku Kapituła jednomyślnie postanowiła przyznać to szczególne wyróżnienie Śp. Stanisławowi Kobieli oraz Zespołowi Szkół Nr 1 w Bochni.

Zdecyduj, że będziesz kimś na tym świecie, a staniesz się nim. Mierz w wybitność, a trafisz do celu. Oto wielka tajemnica wysiłku i wybitności – ten wyjątkowy cytat rozpoczął wręczenie honorowych wyróżnień Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego 2019.
Nagrody odebrali Justyna Tarczydło i Jacek Kobiela, dzieci Stanisława Kobieli, natomiast w imieniu szkoły Jan Balicki Dyrektor oraz wieloletnia Pedagog tej placówki Alicja Rumer.

Uzasadnienie przyznania wniosku, które złożyło Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej:

Stanisław Kobiela z wykształcenia prawnik, ale z pasji historyk, autor wielu publikacji m.in. na temat Bochni. Był lokalnym patriotą, człowiekiem niezwykłej kultury i skromności.

Pasjonat i badacz historii regionalnej, długoletni pracownik Kopalni Soli w Bochni a społecznie prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Jako prezes Zarządu Głównego i jego aktywny działacz był autorem i inicjatorem wielu imprez oraz projektów kulturalnych i historycznych. Był organizatorem odczytów, prelekcji, imprez artystycznych, zebrań, koncertów, wystaw mających na celu pielęgnowanie zdobyczy kulturalnych regionu bocheńskiego.

Inicjator powstania kwartalnika „Wiadomości Bocheńskie", który początkowo w skromnej postaci czarno-białej gazety, doszedł obecnie do rozmiarów 80 – stronicowego magazynu w kolorowych okładkach. Na łamach kwartalnika ukazało się szereg artykułów autorstwa Stanisława Kobieli dotyczących Bochni i losów mieszkańców naszego miasta w latach I wojny światowej, później okupacji niemieckiej, Polskiego Państwa Podziemnego, obozów koncentracyjnych, zbrodni katyńskiej, Holokaustu, a także pierwszych lat powojennych, procesów zbrodniarzy hitlerowskich i represji stalinowskich. Opracowania te wypełniają „białe plamy" w naszej historii oraz pokazują w pełnym świetle tematy zniekształcone lub ograniczone zapisami cenzury w czasach PRL-u.

Na łamach Wiadomości Bocheńskich opublikował Bocheński Przewodnik Literacki w trzech częściach. Zainteresowania losami bochniaków w Legionach Polskich zaowocowało licznymi artykułami, a ostatecznie cenną publikacją o Bochniakach w Legionach Polskich „Na legionowym szlaku" wydaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Na jubileusz 200-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Bochni Stanisław Kobiela przygotował publikację „Siła przyciągania. Z dziejów gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej" wydaną przez Stowarzyszenie. Obecnie przygotowana jest do druku kolejna publikacja Stanisława Kobieli, o ucieczce rtm. Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Stanisław Kobiela zbierał materiały i opracowywał scenariusze wystaw organizowanych w Stowarzyszeniu. Troszczył się o upamiętnianie lokalnych bohaterów powstań narodowych, bohaterów wojennych oraz osób zasłużonych dla naszego miasta i powiatu. Z jego inicjatywy pamięć wielu tych osób utrwalono w nazwach ulic. W obronie tradycji i historii miasta, jego prestiżu i promocji, z determinacją podejmował akcje niepopularne i trudne, nawiązywał kontakty i współpracę z innymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami regionalnymi m.in. Klubem Przyjaciół Wieliczki, Towarzystwem Miłośników Zarzecza (na Śląsku Cieszyńskim), Stowarzyszeniem Żydów Bocheńskich w Izraelu oraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów UJ. Przedstawiciele tych organizacji odwiedzają Bochnię, zwiedzają jej zabytki i bocheńską Kopalnię Soli oraz poznają uroki Ziemi Bocheńskiej. Wystawy organizowane w Stowarzyszeniu Bochniaków były również często prezentowane, w ramach tych kontaktów, w innych miastach (Warszawie, Krakowie Wieliczce, Wiśniczu). Również „Wiadomości Bocheńskie" docierają także do oddziałów w kraju i ośrodków polonijnych. To jest bardzo duża, a niestety często niedostrzegana promocja Bochni.

Stanisław Kobiela był też członkiem Kapituły Herkulesa Wiśnickiego. Za działalność regionalną otrzymał nagrodę im. Władysława Orkana, a Minister Energii za zasługi dla górnictwa przyznał mu stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego.

Uzasadnienie przyznania wyróżnienia dla Zespołu Szkół Nr 1, o które wnioskował Stalprodukt Wamech:
Zespół Szkół Nr 1 to największa szkoła Powiatu Bocheńskiego, która od 130 lat kształci i przygotowuje wykwalifikowanych pracowników dla lokalnego rynku pracy. Od początku istnienia dąży do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w rozwoju w różnych dziedzin, wiedzy oraz umiejętności. Szkoła kształci na wysokim poziomie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego. Mechanik jest szkołą mającą własny charakter, dający szerokie możliwości zdobywania kompetencji zawodowych. Absolwenci z powodzeniem radzą sobie w działalności zawodowej i realizują się w różnych formach aktywności. Prowadza własne firmy, działają w samorządach, kształcą uczniów, studentów, pełnią służbę mundurową i realizują pasje.

Szkoła kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę i przeobrażała się na przestrzeni lat, jednak jej najbardziej intensywny rozwój nastąpił po wybudowaniu w 1969 r. nowych obiektów przy ul. Windakiewicza.

Obecnie Pracuje w niej wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Przez wszystkie lata funkcjonowania „Mechanik" stale się rozwijał. Uruchamiano nowe kierunki kształcenia oraz inwestowano w sprzęt i infrastrukturę. Całkowita liczba wszystkich absolwentów jest trudna do określenia, ale szacuje się, że od początku istnienia liczba wychowanków wynosi ponad 18 tys. Trudno znaleźć w okolicy placówkę edukacyjną, w której tak wiele na jej rzecz wykonali uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły.