Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-05-29 21:47:49 przez system

Bene Meritus-uzasadnienia przyznanych wniosków

Jak już pisaliśmy pani Halina Mucha, Ks. Jan Nowakowski oraz Krzysztof Kokoszka to osoby które zostały docenione przez tegoroczną Kapitułę wyróżnienia Bene Meritus. Podczas kwietniowego posiedzenia postanowiła spośród 13 wniosków, które wpłynęły, nagrodzić wyżej wymienionych za zaangażowanie i pracę dla dobra mieszkańców powiatu. Wyróżnienia Bene Meritus rozdano w piątek (25 maja) w sali balowej wiśnickiego zamku. Wręczenia honorowych wyróżnień dokonał Ludwik Węgrzyn - przewodniczący Kapituły - oraz Zdzisława Gnoińska przedstawicielka dotychczas nagrodzonych.

Zgromadzeni mogli wysłuchać uzasadnień przyznanych wyróżnień: Pani Halina Mucha jest osobą oddaną społeczeństwu Powiatu Bocheńskiego, a jej dewizą życiową jest bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi. Od 30 lat pełni funkcję przewodniczącej Oddziału Bocheńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, prowadząc wielostronną działalność na rzecz Powiatu Bocheńskiego, przede wszystkim w zakresie podnoszenia wartości duchowych wśród mieszkańców jak również edukacji w wielu dziedzinach wiedzy oraz kultury i sztuki. Współpracuje z wieloma parafiami i szkołami, organizując coroczne sesje naukowe poświęcone przybliżaniu nauczania wielkiego Papieża Polaka św. Jana Pawła II i Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W swojej wieloletniej pracy nawiązała współpracę z organizacjami, instytucjami kultury, zakładami pracy czy stwarzaniami. Jednym z nich jest Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej z którym organizuje konkursy wiedzy historycznej wśród młodzieży szkół średnich , dzięki któremu młodzi ludzie mają okazję nie tylko poznać ale również pogłębić zainteresowania historią naszego regionu. Tradycją stały się już cykliczne wykłady o tematyce medycznej popularyzujące profilaktykę, przebieg i leczenie chorób cywilizacyjnych, organizowane w siedzibie stowarzyszenia. Organizuje również wykłady o tematyce religijnej i Katolickiej Nauce Społecznej, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Pani Halina Mucha za swą aktywną działalność społeczną otrzymała brązowy krzyż z rąk śp. Prezydent RP Lecha Kaczyńskiego, przyznany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krakowie, jak również brązowy i srebrny medal przyznany przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Warszawie. Wyróżniona w konkursie Kobieta Niezwykła Lady D w kategorii Kultura i Sztuka.

Ksiądz Prałat Jan Nowakowski to osoba która, obejmuje troską ludzi, znajdujących się w potrzebie. Cząstkę własnego życia poświęca ludziom chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Jest związany z Bochnią od blisko 44 lat, najpierw pracując jako wikariusz w Bazylice św. Mikołaja, gdzie pełnił posługę kapelana w szpitalu im. Bł. Marty Wieckiej, a następnie został mianowany budowniczym kościoła pod wezwaniem Św. Pawła Apostoła w Bochni obejmując funkcję proboszcza tejże parafii. W ramach swojej pracy duszpasterskiej jest stale otwarty na organizowanie nieprzeciętnych przedsięwzięć religijnych, społecznych czy kulturalnych, co czyni z myślą o swoich parafianach, a także o mieszkańcach Bochni i Powiatu Bocheńskiego. Współpracuje z wieloma organizacjami i grupami katolickimi działającymi przy parafii, przygotowując różne akcje ewangelizacyjne i społeczne oraz znaczące sympozja, cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu bocheńskiego, a nawet Małopolski. Na przestrzeni lat Kościół św. Pawła stał się miejscem sprzyjającym obchodom uroczystości patriotycznych, miejscem modlitewnych spotkań przedstawicieli grup zawodowych i społecznych Bocheńszczyzny. Dzięki staraniom księdza prałata organizowane są koncerty orkiestr i zespołów muzycznych z terenu powiatu. Z jego inicjatywy wybudowano przedszkole parafialne, które służy wielu bocheńskim rodzinom, a na bocheńskim cmentarzu Św. Rozalii powstał pomnik dziecka utraconego. Przy zaangażowaniu księdza proboszcza przy parafii była prowadzona również świetlica profilaktyczno – wychowawcza dla dzieci i młodzieży prowadząca zajęcia i pomoc dla dzieci , obecnie działa klub sportowy Pawełki, skupiający dzieci i młodzież z ubogich rodzin. Wyróżniony tytułem Kapelana Jego Świątobliwości, Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej w Tarnowie oraz Ambasadorem Królewsko – Górniczego Miasta Bochnia.

Pan Krzysztof Kokoszka – społecznik, strażak, wiceprezes zarządu powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, były komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, który dał się poznać jako wzorowy dowódca i doskonały organizator. Działacz na rzecz ochrony przeciwpożarowej, współpracy międzynarodowej i ochrony środowiska. Pomysłodawca i inicjator powstania serii książek poświęconych historii straży pożarnej. Nawiązał współpracę ze strażakami z niemieckiego powiatu Saarlouis, dzięki czemu udało się pozyskać sprzęt strażacki dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu bocheńskiego. Zainicjował również współpracę na poziomie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dzięki spotkaniom mieszkańców obu powiatów udało się zmienić dotychczasowe stereotypy myślenia i postrzegania obu krajów. Zajmując dotychczasowe stanowiska wypracował i wprowadził w życie zasady bliskiej współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organizacjami społecznymi. Dzięki dużej aktywności społecznej w wielu dziedzinach życia, wytrwałości w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych przyczynił się do rozpoczęcia w 2013 roku rozbudowy siedziby KPPSP, a następnie do jej uroczystego oddania, dzięki czemu powstał jedyny tak nowoczesny obiekt w Małopolsce. Zrealizowana modernizacja i rozbudowa obiektu, za blisko 15 milionów złotych, stworzyła nowoczesny budynek , zapewniający odpowiednie warunku pracy i właściwe zabezpieczenie powiatu jak również efektywną realizację zadań Państwowej Straży Pożarnej w Bochni na najwyższym poziomie. Przyczynił się również do poprawy wyposażenia sprzętowego PSP jak również jednostek OSP co przełożyło przede wszystkim na podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego. Pan Krzysztof Kokoszka pełniąc funkcje sekretarza Koła łowieckiego ŁOŚ, jest orędownikiem i uczestnikiem akcji Sprzątanie Świata i Ożywić Pola, podczas których prowadzi wykłady przyrodnicze, szkoląc uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Za swą działalność zawodową został uhonorowany licznymi odznaczeniami strażackimi i państwowymi w tym Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Info: PB