Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-18 11:55:49 przez system

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Starostwo Powiatowe w Bochni podpisało deklaracje współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Szkoleniowym w ramach projektu ?Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy zapraszają nauczycieli do udziału w 80 godzinnych szkoleniach przygotowujących do wykorzystania komputera, multimediów i Internetu w pracy dydaktycznej. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

Dane z Kuratorium Oświaty w Krakowie wskazują, że na ok. 60 tys. nauczycieli w Małopolsce ponad połowa zgłasza potrzebę zdobycia lub uzupełnienia kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej. Odpowiadając na te potrzeby przygotowane zostały szkolenia dla 2500 małopolskich nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Kursy odbywać się będą do czerwca 2010 r.

Program zajęć obejmuje 80 godzin zajęć z zakresu wykorzystania komputera, multimediów i Internetu w pracy dydaktycznej. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

Urzędy gmin i starostwa powiatowe, które podjęły współpracę w projekcie udostępniają szkolne pracownie komputerowe. Dzięki temu kursy odbywają się także w niewielkich miejscowościach.

Nauczyciele gimnazjów, którzy ukończyli szkolenie organizowane przez Małopolski Ośrodek Szkoleniowy, są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w szkoleniach przygotowujących do udziału w projekcie "Komputer dla ucznia" (stanowisko Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie szkoleń przygotowujących nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu KPRM "Komputer dla ucznia").

Projekt realizują Wojewódzki Urząd Pracy i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Więcej informacji o projekcie i sposobie zgłaszania się na kursy mozna znaleźć na stronie: http://www.nauczyciele.mos.krakow.pl

Dotychczas szkolenia odbyły się w Bochni, Proszówkach, Łapczycy i Gawłowie.