Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-01 14:18:21 przez system

Biblioteka będzie miała nowy budynek?

Podczas ostatniego posiedzenia członków komisji kultury Rady Miasta został poruszony temat budowy nowego budynku dla bocheńskiej biblioteki.

Najważniejszą rzeczą dla biblioteki w przyszłym roku będzie przeprowadzenie remontu budynku w Kurowie, który otrzymaliśmy w dzierżawę. Biblioteka będzie starać się o dofinansowanie z priorytetu „Biblioteka plus”. Innym ważnym wydatkiem jest zakup klimatyzatorów do trzech działów, ponieważ boimy się o sprzęt, który nie wytrzymuje wysokiej temperatury. Myślę, że cały czas należy się przygotowywać do tego, aby mógł powstać nowy budynek biblioteki. Ten jest zbyt ciasny. Utrudnia nam działanie, uniemożliwia nam wprowadzenie wielu nowoczesnych rozwiązań, które są wprowadzone w bibliotekach nie tylko zagranicznych, ale tych nawet w najbliższym naszym otoczeniu. Niedługo nadejdzie kolejna transza środków unijnych, więc przygotujmy się do tego, aby wykorzystać te środki – apelowała dyrektorka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wiktora w Bochni Dorota Rzepka.

Radny Krzysztof Pławecki zaproponował pomysł przeniesienia biblioteki do „Medyka”. Jednak pomysł ten nie spodobał się dyrektorce bocheńskiej biblioteki.

- To byłoby kolejne wkładanie pieniędzy w coś starego. Nie uzyskalibyśmy efektów, które chcemy uzyskać. Każdy stary budynek posiada ściany nośne w formie filarów, które utrudniają widoczność uczestnikom, poruszanie się a ich nie można usunąć – mówiła Dorota Rzepka.

Dodatkowo przypomnijmy, że w budynku po „Medyku” planowane jest centrum monitoringu i przeniesienie Straży Miejskiej.

- Propozycje lokalizacji były różne. Może warto byłoby postarać się o wypisanie z rejestru zabytków zamku żupnego, który w tej chwili straszy w centrum miasta. Lokalizacja piękna, blisko Domu Kultury. Minusem jest tylko brak parkingu – poddała pomysł dyrektorka biblioteki.

- Nie zgadzam się do końca ze „Medyk” to jest stary budynek i że te funkcjonalności, które są wymagane obecnie w tego typu budynkach, które pełnią rolę biblioteki nie można byłoby zorganizować. Zgadzam się z tym, że jeżeli zdecydujemy się na nową lokalizację problemem będzie to, że taki budynek będzie musiał być położony blisko centrum. Nie sądzę, żeby zamek żupny dało się w sposób łatwy wypisać z rejestru zabytków.
Chciałbym, żeby Urząd pokusił się, przygotował analizę i przedstawił radnym argumenty za i przeciw umieszczeniu biblioteki w budynku „Medyka” – apelował z kolei radny Piotr Dziurdzia.

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wiktora w Bochni argumentowała swoje zdanie tym, że remont starego budynku i przystosowanie go do funkcji biblioteki wychodzi często drożej niż wybudowanie nowego budynku. Podany został przykład bibliotek w Oświęcimiu i Chrzanowie, gdzie obie kosztowały w granicach 15 milionów złotych, przy czym ta w Chrzanowie ma powierzchnię o połowę mniejszą niż ta w Oświęcimiu. W Chrzanowie łączyli ze sobą stare budynki, a w Oświęcimiu wybudowali nową.

Radny Piotr Dziurdzia zaznaczył, że nie jest przeciwnikiem budowy nowego budynku biblioteki. Zaznaczył jednak że ma pewne wątpliwości. Podobnie też twierdził radny Jan Balicki, który chce, żeby miasto opracowało wizję zagospodarowania całego obszaru zabytkowego.

Podczas posiedzenia komisji kultury pojawiły się również pomysły lokalizacji nowego gmachu biblioteki na placu Okulickiego oraz na tzw. „ruskim rynku”. Szczególnie sprawa placu Okulickiego jest ciekawa. Przypomnijmy, iż parę miesięcy temu teren ten został poddany modernizacji i posadzeniu nowej roślinności. Wydano na ten cel 60 tys. złotych. Zdaniem radnych Jana Czechowskiego i Władysława Rzymka warto byłoby i tak pokusić się o zrobienie w tym miejscu biblioteki połączonej z podziemnym parkingiem. Zrobienie na placu Okulickiego biblioteki odpowiadałałoby również dyrektorce bocheńskiej biblioteki. Jednak jak sama stwierdziła, to że zostały wykonane tam prace zamyka szanse na powstanie w tym miejscu nowej biblioteki.

Czy nowy budynek biblioteki powstanie? Jeśli tak to, kiedy i gdzie? Na te pytania odpowiedzi jeszcze nie ma. Zapewne na następnych posiedzeniach komisji kultury sprawa ta będzie jeszcze poruszana i może wkrótce będziemy bogatsi o dodatkowe informacje.