Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-12-18 22:22:29 przez KacperGlod

Bocheńska Konfederacja wnioskuje u wojewody ws. uchwały Rady Miasta

Klub Konfederacji Bochnia złożył na ręce Wojewody Małopolskiego pismo zawierające wniosek o wszczęcie postępowania nadzorczego w sprawie oceny legalności uchwały, która została przyjęta podczas sesji Rady Miasta Bochnia.

Sprawa dotyczy Uchwały Rady Miasta Bochnia z dnia 2 grudnia 2021 roku. Wtedy też bocheńscy radni przyznali sobie podwyżki diet, a informacja o planowanej sesji udostępniona została w Biuletynie Informacji Publicznej dopiero na 20 minut przed rozpoczęciem posiedzenia. Ponadto, urzędnicy nie poinformowali o planowanej sesji również mediów.

Członkowie bocheńskiego Klubu Konfederacji wnioskują do Wojewody Małopolskiego o wszczęcie postępowania nadzorczego w sprawie oceny legalności uchwały, która została zwołana na sesji, której ogłoszenie zostało podane do opinii publicznej na 20 minut przed rozpoczęciem. Wnioskodawcy podkreślają, że nastąpiło złamanie postanowień Statutu Gminy Miasta Bochnia, wg którego działalność miejskich organów jest jawna. Dodatkowo sygnatariusze powołują się także na ustawę o samorządzie gminnym, która również zapewnia obywatelom wstęp na sesje oraz odpowiedni dostęp do informacji. Bocheńska Konfederacja domaga się zatem uchylenia podjętej przez radnych uchwały.

Tak sytuację we wniosku przedstawiła Lider Klubu Konfederacji Bochnia, Marta Mrzygłód:
"Było to prawdopodobnie świadome działanie nakierowane dokładanie na to, by
wykluczyć udział mieszkańców z sesji – albowiem Przewodniczący Rady Miasta Bochnia
Pan Bogdan Kosturkiewicz odpowiedzialny za upublicznienie informacji o sesji, uczynił to na
20 minut przed jej rozpoczęciem, natomiast sam o wniosku o zwołanie sesji wiedział zapewne
kilka dni wcześniej.

Wnosimy o ustalenie: kiedy wpłynął wniosek o zwołanie sesji, jakie czynności podjął
Przewodniczący Rady Miasta Bochnia celem upublicznienia informacji o jej zwołaniu oraz
dlaczego informacja ta została upubliczniona dopiero na 20 minut przed sesją – przez co
złamano postanowienia Statutu Gminy Miasta Bochnia, ustawy o samorządzie gminnym oraz
doprowadzono do podjęcia wadliwej uchwały."

Przypomnijmy ostatnie sesje samorządowe wiązały się z podjęciem uchwał w sprawie podwyżek dla samorządowców. Rząd zgodził się by podwyżki te sięgały nawet 90% z czego samorządowcy - głównie starostowie, wójtowie czy włodarze miast - prawie bez wyjątku skorzystali. Jak wysokie podwyżki uchwalili sobie samorządowcy można przeczytać tutaj:

Podwyżki w samorządach sięgają 90% - kto ile zarobi?

/media/user/images/upload/Grudzien/Grudz 2021/1.jpg

/media/user/images/upload/Grudzien/Grudz 2021/2.jpg

/media/user/images/upload/Grudzien/Grudz 2021/3.jpg