Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-07-01 19:53:50 przez system

Bocheński radny w Radzie Politycznej PiS-u

W poniedziałek 1 lipca w bocheńskim biurze Prawa i Sprawiedliwości odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył m.in. radny Piotr Dziurdzia, który został wybrany do Rady Politycznej tego ugrupowania.

W niedzielę 30 czerwca w Sosnowcu kongres Prawa i Sprawiedliwości wybrał na kolejną kadencję prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Podczas kongresu zostali wybrani również członkowie Rady Politycznej.

Do Rady Politycznej z Bochni wszedł Piotr Dziurdzia oraz Józef Gawron, wiceprezes zarządu okręgu. Program, który był pokazywany i dyskutowany na kongresie, obejmował swym zakresem szereg zagadnień związaną z aktualną złą sytuacją w kraju pod tymi rządami i był podzielony na poszczególne obszary – mówił poseł Edward Czesak.

Poseł odniósł się również do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który chce wygrać wybory, a potem nawiązać dużo lepszą współpracę na linii rząd PiS – samorządy.

To ma szczególne znaczenie dla tych samorządów, które są dzisiaj obciążane zadaniami niewykonalnymi ze środków tychże samorządów. Tym przykładem jest Bochnia i problem połączeń w węźle autostradowym, łączników z drogami lokalnymi. Już pierwszy krok związany z tymi zagadnieniami został przez polityków, działaczy jak również samorządowców związanych z PiS wykonany (wizyta podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa) – kontynuował poseł.

Piotr Dziurdzia odniósł się do braku środków finansowych dla samorządów: Orzymaliśmy jasną deklarację od strony prezesa Kaczyńskiego, że skończy się obecna praktyka, kiedy samorządy lokalne są coraz bardziej obarczane różnymi zadaniami, za którymi nie idą adekwatne środki z budżetu centralnego. Szczególnie to, co dotyczy samorządu bocheńskiego, to kwestia łącznika autostradowego ze zjazdu bocheńskiego. Razem z Janem Balickim podnieśliśmy tę kwestię. Borykamy się też z problemami finansowania przedszkoli i dodatków nauczycielskich, wzrost wynagrodzeń w dużej mierze jest finansowany środkami własnymi budżetów miast. W ostatnich latach ograniczamy inwestycje komunalne kosztem zadań, które nakłada na nas rząd, aby zaspokoić wynagrodzenia nauczycieli – mówił nowy członek Rady Politycznej PiS.

Radny powiatu proszowickiego Józef Gawron zwrócił uwagę na alokację środków, które tylko w około 10% trafiają na wieś, chociaż żyje tam 40% społeczeństwa.

  • Zbyt duże środki idą w metropolie, a nie idą w te regiony, które wymagają wsparcia i powodują rozwarstwienie na Polskę A i Polskę B – mówił Józef Gawron. Radny z Proszowic odniósł się również do wyboru Piotra Dziurdzi do Rady Politycznej: To, że doktor Piotr Dziurdzia został wybrany do Rady Politycznej to jest przejaw uznania dla jego pracy na rzecz lokalnej społeczności i struktury PiS-u gdyż z jego inicjatywy powstał komitet miejski w Bochni, który wydzielił się częściowo, ale i rozrósł liczebnie względem komitetu powiatowego, który również odnotowuje rozwój pod kierownictwem Józefa Mroczka* – kontynuował radny.

Na koniec spotkania głos zabrał też Józef Mroczek, przewodniczący komitetu rejonowego w powiecie bocheńskim, który mówił, że PiS nie udzielił absolutorium zarządowi w powiecie bocheńskim, ponieważ jest tam prowadzona polityka pod elektorat, która występuje w obecnej koalicji rządzącej.

Budujemy taką strategię, żebyśmy w powiecie wygrali wybory samodzielnie i myślę, że dla wszystkich mieszkańców byłoby tak najlepiej. Mamy kadry, mamy rozbudowane struktury również w gminach i myślę że idziemy w dobrą stronę – zakończył Józef Mroczek.

Rada Polityczna jest najwyższą władzą uchwałodawczą PiS w okresach pomiędzy posiedzeniami Kongresu. Pracami Rady Politycznej kieruje prezes PiS. W jej skład wchodzą:
- prezesi zarządów zgodnie, posłowie będący członkami PiS, senatorowie będący członkami PiS, eurodeputowani będący członkami PiS oraz członkowie Rady Politycznej, wybrani przez Kongres.