Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-05-05 14:04:09 przez system

Bocheński rynek pracy nie jest łaskawy dla młodych

W obradach ostatniej (30 IV) sesji Rady Miasta brał udział Andrzej Zając, dyrektor bocheńskiego Urzędu Pracy, który przedstawił, jak wygląda sytuacja z pracą w naszym powiecie. Największy procent bezrobotnych stanowią ludzie młodzi do trzydziestego roku życia.

- Stopa bezrobocia w powiecie bocheńskim wynosi 9,9%. Przedstawia się to w porównaniu do województwa małopolskiego bardzo zadawalająco, ponieważ znajdujemy się tylko za miastem Kraków, powiatem krakowskim i miastem Nowy Sącz. Cały czas utrzymujemy się poniżej średniej stopy bezrobocia w Polsce, jak i województwie – zaznaczył dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.

Na koniec marca 2015 roku ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w bocheńskim „pośredniaku” wynosiła 3753 osoby, z czego 1120 osób to mieszkańcy Bochni. Najwięcej bezrobotnych to osoby do 30. roku życia. W powiecie jest takich osób 1562, to jest 41,6%. Drugą grupą najbardziej dotkniętą bezrobociem są osoby w tzw. wieku 50 plus i jest ich 763, czyli 20,3%.

Zawodami deficytowymi są: kierowca ciągnika siodłowego, samochodu dostawczego, spawacz metodą TIG i MAG, operatorzy wózków jezdniowych, koparko-ładowarek, obrabiarek do metali itp. To nie są zawody szkolne. Są to zawody, które uzyskuje się po określonych kwalifikacjach. Urząd Pracy w Bochni stara się od kilku lat prowadzić różnego typu szkolenia podnoszące kwalifikacje. W tym roku planujemy kursy dla kierowców na kategorię C oraz dla spawaczy – podkreślił Andrzej Zając. Najczęściej natomiast występującymi zawodami wśród ofert pracy są: sprzedawca, robotnik gospodarczy, budowlany, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, magazynier oraz przedstawiciel handlowy.