Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-09-08 07:59:49 przez system

Bochnia czyta dzieciom

Za naszym pośrednictwem p. Katarzyna Cieśla, świeżo mianowana dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 na Os. Niepodległości zwraca się z apelem do wszystkich, którzy w sobotę 13 września będą zegnać lato na osiedlu, by przynieśli ze sobą niepotrzebne już bajki dla dzieci.

W skierowanym do nas liście p. Cieśla pisze m.in.:
"Szanowni Państwo. Zwracam się do Was z zaproszeniem do udziału w prowadzonej po raz pierwszy na terenie naszego miasta akcji "Bochnia czyta dzieciom". Jej celem jest rozpoczęcie zbiórki bajek i książek o charakterze edukacyjnym na rzecz nowopowstałego w Bochni Miejskiego Przedszkola nr 1, którego mam zaszczyt być dyrektorem.
W domach, w których dzieci już z bajek "wyrosły", czasem na półkach znajdują się jeszcze bajki, do których już nikt nie zagląda, a dla nas stanowić one mogą dużą wartość nie tylko dydaktyczną, ale i wychowawczą.
Serdecznie Państwa proszę o podzielenie się z naszymi dziećmi tymi książkami i przynoszenie ich ze sobą w dniu 13 IX 2008 r. od godz. 16- 17 na przygotowywaną imprezę z okazji zakończenia lata na oś. Niepodległości lub na bieżąco do kancelarii przedszkola, ul. Jakubowskiego 12, pawilon "F".

Po co czytać?
Z całą pewnością jest wiele zalet.
Głośne czytanie sprawia, że w mózgu dziecka powstają miliony połączeń neuronowych, stymulujących jego pracę i wpływających korzystnie na rozwój inteligencji.
Czytanie ćwiczy:
• uwagę,
• pamięć
• rozwija myślenie.
Świat rzeczywistości literackiej aktywizuje psychikę dziecka. Otwiera drogę do rozwoju umysłowego, pomaga wyrażać własne myśli, uczucia i doznania.
Niebagatelną wartość ma sam sposób czytania. Ważne, by stał się zajęciem interesującym, takim, dla którego warto poświęcić czas.
To wszystko wpływa na kształcenie wrażliwości emocjonalnej dziecka.
Od niej zależy, czy w przyszłości będzie potrafiło szanować uczucia innych, współczuć, a nawet kochać. Czytanie uczy, więc wyrażania i nazywania uczuć. Zaspokaja nie tylko ciekawość poznawczą, ale również, a może przede wszystkim potrzeby emocjonalne. Z jednej strony jest rozrywką, z drugiej ważnym elementem wychowania.

Książka powinna być dobrana zgodnie z wiekiem, czyli możliwościami intelektualnymi i psychicznymi. Czytając dziecku od pierwszych dni uczy się go języka. Przy tym skojarzy ono czytanie z przyjemnością oraz poczuciem bezpieczeństwa. Książeczka powinna być ładnie ilustrowana, bo kształty i barwy są dla małego dziecka tak samo ważne jak słowa. W ten sposób rozbudza się miłość do książki: stopniowo,
ale systematycznie, poprzez codzienny rytuał głośnego czytania. Ten czas nie może kojarzyć się z przymusem, ale powinien stać się chwilą wspólnego przeżywania uczuć, odkrywania ciekawych tajemnic świata i ludzi. Powinien być porą, której dziecko nie może się doczekać.
Głośne czytanie rozwija zasób słownictwa, kształci rozumienie poszczególnych zdań, a w końcu całego tekstu. Przy tym kształtuje nawyk czytania, a w przyszłości ułatwi naukę. Starsze dziecko potrafi już ocenić postępowanie bohatera w odniesieniu do tzw. kategorii moralnych. Mówi np. "ten bohater podoba mi się, ponieważ jest odważny i dobry" lub "nie lubię go, dlatego że postąpił źle". Przy tym potrafi uzasadnić własną ocenę. Jest to dobry przykład tego, że czytanie uczy wyciągania wniosków. W ten sposób kształci myślenie.
Dzięki książce możliwe jest poznawanie rzeczywistości, zdobywanie wiedzy o współczesnym świecie oraz o przeszłości, historii. Treść czytanych dziecku tekstów oddziałuje na kształtowanie się jego poglądów, a nawet sposobów postępowania. "Chcę być taki, jak ten bohater"- takie słowa często można usłyszeć z ust dziecka.
Ten przykład świadczy o ogromnym oddziaływaniu książki na kształtującą się osobowość.
Głośne czytanie rozwija zainteresowania, pamięć oraz wyobraźnię. Zwłaszcza ta ostatnia decyduje o tym, iż dziecko staje się człowiekiem "o bogatym wnętrzu".
W głośnym czytaniu chodzi tak naprawdę o to, aby poświęcić małemu człowiekowi swój czas, uwagę, a przy tym miłość."

Więcej o samej imprezie na os. Niepodległosci - już wkrótce.