Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-11 04:10:04 przez system

Bochnia - innowacyjną gminą

Burmistrz Bogdan Kosturkiewicz odebrał w Krakowie przyznane naszemu miastu tytuł "Innowacyjna gmina", przynawany w konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji". "Innowacyjną Gminą" Bochnia została już po raz drugi z rzędu.

W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji Innowacji i Rozwoju, Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a także eksperci w zakresie rozwiązań inżynieryjnych oraz systemów zarządzania jakością, pracownik sektora bankowego i ekspert w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej.

Gminy oceniono według następujących kryteriów:
- zrealizowane inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie gminy,
- zmiany i usprawnienia w obsłudze mieszkańców i partnerów gminy,
- usprawnienia we współpracy z inwestorami zewnętrznymi m.in. warunki specjalne, przygotowanie terenów pod inwestycje,
- podejmowanie inicjatyw/projektów w zakresie ochrony środowiska,
- powoływanie/posiadanie ośrodków wspierających lokalną przedsiębiorczość oraz zakres ich oferty/działania, stopień wykorzystania dostępnych środków unijnych w ujęciu wartościowym.

Należy dodać, że istotnym punktem odniesienia dla oceny charakteru innowacyjnego oraz rozwojowego były inicjatywy, działania oraz rodzaj wprowadzonych rozwiązań w stosunku do stanu poprzedniego. Równie ważną była ocena porównawcza z innymi uczestnikami konkursu. Organizatorzy konkursu zwracali także uwagę na wysoki stopień pozyskiwania środków z funduszy unijnych przez miasto Bochnię.