Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-12-14 00:37:38 przez system

Bochnia pamiętała o ofiarach stanu wojennego

Uczestnictwem w rocznicowej mszy św., koncercie piosenek oraz spotkaniem ze znanym działaczem krakowskiej i nowohuckiej "Solidarności" mieszkańcy naszego miasta uczcili 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Rocznicowa msza św. została odprawiona wspólnie przez wszystkich trzech proboszczów bocheńskich parafii pod przewodnictwem kustosza bazyliki, ks. dr. Wojciecha Gałdy, który także wygłosił kazanie. Przypomniał w nim tę tragiczną w najnowszych dziejach Polski datę, która pozornie miała oznaczać pogrzebanie wszelkich nadziei na pozytywne zmiany w naszym kraju, jednak dzięki postawie rzeszy zwykłych ludzi, wspieranych przez Kościół, była początkiem końca panowania komunizmu.

Po mszy jej uczestnicy tradycyjnie przeszli pod krzyż misyjny z płaskorzeźbą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przed którą złożono kwiaty. Wieńce złożyli: burmistrz Stefan Kolawiński, wicestarosta Józef Mroczek, asystentka poseł Józefy Szczurek-Żelazko, delegacje radnych miejskich, kombatantów AK, Stowarzyszenia Bochniaków i "Solidarności".

Dalsza część uroczystości przeniosła się do Miejskiego Domu Kultury. Tu, po powitaniu przez dyrektor MDK Annę Kocot-Maciuszek głos zabrała szefowa bocheńskiej "Solidarności" Agnieszka Morawiec, która powitała licznie przybyłych gości i oddała głos młodzieży z Zespołu Szkół nr 1. Uczniowie "Mechanika" brawurowo wykonali wiązankę piosenek sprzed i bezpośrednio z okresu stanu wojennego. Aranżacje "Murów", "Żeby Polska była Polską" czy "Ballady o Janku Wiśniewskim" w wykonaniu Weroniki Baran, Klaudii Chojnackiej, Anny Piechnik, Patryka Nowaka i Kamila Malinowskiego zostały nagrodzone rzęsistymi oklaskami.

Na koniec historyczny przywódca "Solidarności" w bocheńskiej hucie - Jerzy Orzeł rozmawiał przez blisko godzinę z jedną z legend krakowskiego solidarnościowego podziemia - Wojciechem Marchewczykiem, uczestnikiem strajku w HiL po ogłoszeniu stanu wojennego oraz współzałożycielem i redaktorem naczelnym "Hutnika", jednego z najważniejszych pism podziemnej "Solidarności" w Nowej Hucie - Wojciechem Marchewczykiem.

Zaproszony gość opowiedział o roli, jaką odegrał w przeprowadzeniu strajku okupacyjnego w krakowskiej hucie, który wybuchł po wprowadzeniu stanu wojennego oraz internowaniu i aresztowaniu głównych przywódców małopolskiej "Solidarności". Podzielił się również garścią wspomnień o swym zaangażowaniu w budowę zrębów solidarnościowego podziemia - uruchomieniu "Hutnika" i podziemnego radia "Solidarność".