Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-10 17:54:27 przez system

Bogdan Szumański: przyjazna gmina Bochnia

Bogdan Szumański, zgłoszony przez Kongres Nowej Prawicy jako kandydat na wójta Gminy Bochnia, przedstawił podczas konferencji prasowej swój program wyborczy.

To co podkreslał na początku otwartość urzedu: Podstawową sprawą, którą należy się zająć w Urzędzie Gminy Bochnia jest to, aby urząd był przyjazny mieszkańcom. Zasadą, która powinna obowiązywać w urzędzie to jego służebna rola w stosunku do obywateli. Urzędnik ma służyć mieszkańcom, a nie utrudniać mu działań. Aby to zrealizować należy wprowadzić system zarządzania jakością oraz wprowadzić system oceny urzędników uwzględniający czas i jakość obsługi mieszkańca, poddawać się kontroli niezależnych auditorskich firm , wprowadzić budżet zadaniowy. W budżecie zadaniowym inwestycje będą opiniowane przez mieszkańców, którzy mogą wprowadzać do budżetu swoje pomysły i realizować te inwestycje, które są dla nich najpotrzebniejsze – mówił Bogdan Szumański.

Ważnym punktem w programie Bogdana Szumańskiego, obecnie pełniącego funkcję zastępcy dyrektora do spraw ekonomiczno – eksploatacyjnych w bocheńskim szpitalu, jest również infrastruktura. Głównym problemem związanym z tym tematem są opłaty adiacenckie oraz wysokość „opłat” wnoszonych przez mieszkańców przy realizacji inwestycji - dwa razy wyższych niż w sąsiednich gminach.

To na co zwrócił uwagę kandydat KNP to także stan techniczny dróg oraz nieuregulowany ich stan prawny, brak chęci współpracy z sąsiednimi gminami oraz Starostwem oraz brak pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych na inwestycje.

Mowa była również swój pogląd dotyczący służby zdrowia. Należy zorganizować ją w ten sposób, aby wszystkie jednostki na terenie powiatu współpracowały ze sobą, dotyczy to zarówno POZ-etów z innych gmin jak i szpitala. Już na etapie opieki przedszpitalnej mieszkańcy musza mieć szybki dostęp do lekarza POZ przyjmującego w danej gminie, w właściwie zadeklarowanych do NFZ godzinach, czyli od 8 do 18. Od 18 mieszkańcy mają możliwości znalezienia porady lekarskiej w opiece całodobowej w Szpitalu – zaznaczył Bogdan Szumański dodając, że możliwość szybkiego dostępu do lekarza POZ zmniejszy również kolejki w tzw. przyszpitalnym sorze, gdzie już teraz czas oczekiwania na świadczenia jest dużo krótszy niż terminy wizyt w POZ.

Kandydat na wójta podobnie jak Radosław Macoń, startujący z ramienia Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin- Mikke na burmistrza Bochni, jest za wprowadzeniem instalacji do przetwarzania odpadów metodą co-crackingu, co pozwoli na znaczące obniżenie ceny za odbiór śmieci. Kandydaci przyznają, że odbiór ten możliwy by był nawet za darmo.
Należy zwrócić uwagę na odbiór śmieci. Śmieci będą potrzebne, zwłaszcza tzw. masa biologiczna, aby utrzymać ciągłość produkcji musimy pozyskiwać te odpady przez 24 godziny – mówił obecny zastępca dyrektora szpitala.

Bogdan Szumański ma zamiar pomóc przekształcić przedsiębiorcom tereny rolne, które nadają się pod inwestycje, a także zorganizować w Gminie Bochnia specjalny wydział, który zajmie się obsługą inwestorów.

Pozostałe założenia programu to:
2. Będziemy bezwzględnie przestrzegali poszanowania własności prywatnej w trakcie tworzenia planu
zagospodarowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami.
3. Zmienimy godziny funkcjonowania urzędów tak, aby obywatele mogli załatwić swoje sprawy po wyjściu z pracy.
4. Wprowadzimy zasadę niezwłocznego wydawania decyzji administracyjnych. Obywatel uzyska je od ręki lub
najpóźniej w ciągu kilku dni.
5. Wprowadzimy powszechną obsługę elektroniczną obywateli.
6. Wyniki głosowań radnych udostępnimy do informacji publicznej w Internecie.
7. Zmniejszymy lub całkowicie zniesiemy daniny publiczne i podatki lokalne, szczególnie te płacone przez
prywatnych przedsiębiorców.