Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-07-04 19:45:15 przez system

Bogusław Ptak nowym dyrektorem Bursy

Z początkiem lipca nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej. Po 18 latach pracy na stanowisku dyrektora tej placówki Janina Węglarz przeszła na emeryturę. Decyzją Zarządu Powiatu zastąpił ją Bogusław Ptak, dotychczasowy wychowawca w bursie.

- W imieniu własnym i samorządu powiatowego pragnę podziękować za pracę na rzecz wychowanków Bursy Szkolnej. Wierzę, że był to czas niezwykle pracowity ale również dający satysfakcję. Przed Panią nowe wyzwania, doskonały czas na realizację tych pragnień i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom zawodowym – podziękował za długoletnią pracę Pani Janinie Węglarz Starosta Bocheński Adam Korta.

Ogłoszony w tym roku konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni nie został rozstrzygnięty z przyczyn formalnych. Dlatego też zgodnie z przepisami oświatowymi w sytuacji nierozstrzygnięcia konkursu, organ prowadzący może powierzyć nie dłużej niż na okres 10 miesięcy pełnienie obowiązków dyrektora placówki wicedyrektorowi, a w placówki, w których nie ma wicedyrektora - nauczycielowi tej szkoły.

Dziś nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków nowemu dyrektorowi, którym został Bogusław Ptak, pracujący dotychczas w bursie jako wychowawca. Został on powołany na to stanowisko przez Zarząd Powiatu na 10 miesięcy.