Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-15 19:39:28 przez system

Brak dofinansowania na zabezpieczenie osuwiska

Osuwisko na ul. Czyżewicza ma zostać ustabilizowane. Miasto nie będzie się jednak ubiegać o zewnętrzne środki na ten cel ponieważ, zdaniem burmistrza, nie ma na to czasu.

Swoją decyzję burmistrz uzasadniał tym, że zagrożenie dla znajdujących się na terenie osuwiska budynków jest tak duże, że prace trzeba rozpocząć jak najszybciej i nie ma czasu na przechodzenie długich procedur otwierających drogę do dofinansowania:

Aby ubiegać się o dotację powinna być przygotowana odpowiednia dokumentacja. Należało to zrobić mniej więcej w 2010 r. lub wcześniej. Takiej dokumentacji nie było. Ponieważ przyspieszył się proces osuwania się ziemi i wzrosło niebezpieczeństwo, że zostaną uszkodzone domy, droga, nie wykluczam również zagrożenia życia - gdy osuwa się ziemia, zawala się dom to może być różnie. W związku z tym podjąłem decyzję, żeby miasto zabezpieczyło osuwiska na ul. Czyżewicza ze środków własnych. W 2010 r. nie miałem wiedzy, że jest problem ul. Czyżewicza- tłumaczył burmistrz.

[MK]