Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-01-19 22:34:29 przez Czas2012

Budynek Starostwa będzie odnowiony i podświetlony

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych w wydatkach budżetowych Starostwa Powiatowego na ten rok ujęto także remont budynku Starostwa. Remont obejmie elewację od strony ul. Kazimierza Wielkiego, tak by wpisywała się w odnowione budynki centrum miasta. Wyremontowany zostanie dach jak i strona od ul. Różanej. Tu powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Co dokładnie zostanie zrobione? Remont został podzielony na dwa zadania inwestycyjne:

Pierwsze z nich to zadanie pod nazwą Remont elewacji zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego wraz z robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu remontu dachu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Bochni. Obejmie ono prace budowlane polegające na: skłuciu obrzutki cementowej i innych warstw z poprzednich remontów, demontażu krat okiennych, wykonaniu niezbędnych robót murarskich, wykonaniu rekonstrukcji ubytków na wszystkich elementach zdobniczych, wykonaniu obróbek blacharskich, odnowieniu elewacji. W ramach zadania zostaną wykonane również roboty budowlane polegające na wykonaniu iluminacji świetlnej zabytkowego budynku Starostwa. Dzięki iluminacji obiektu zwiększy się jego atrakcyjność nie tylko w ciągu dnia ale także w porze nocnej.

W planie budżetu Powiatu zabezpieczono na to zadanie kwotę 1 109 407,57 zł

Drugie zadanie to Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Różanej w Bochni wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz odwodnieniem budynku. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest od ulicy Różanej i ma na celu ułatwienie wejścia do budynku osobom z niepełnosprawnościami. W obiekcie zaprojektowano przebudowę wejścia do budynku, budowę rampy dla osób z niepełnosprawnościami, montaż zadaszenia nad wejściem oraz wydzielenie miejsc postojowych dla osób z /media/user/images/upload/Styczen/Styczen 2021/rozana.jpgniepełnosprawnościami. Wydzielone i oznakowane zostanie miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz miejsce dla pojazdu osoby z dzieckiem. Wykonana zostanie hydroizolacja na całej długości ściany piwnic wzdłuż elewacji od strony ulicy Różanej.

W planie budżetu Powiatu zabezpieczono na to zadanie kwotę 365 650,00 zł

Info: Starostwo Powiatowe