Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-08-10 09:05:44 przez system

Budżet Obywatelski: 43 projekty pod głosowanie

We wrześniu odbędzie się głosowanie nad 43 projektami które komisja miejska zweryfikowała pozytywnie by mogły starać się o finansowanie z Budżetu Obywatelskiego.

W Urzędzie Miasta zakończyła się weryfikacja 48 projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2018 r. Pod głosowanie zakwalifikowano 43 z nich (18 ogólnomiejskich i 25 osiedlowych) – informuje Urząd Miejski.

Wśród złożonych wniosków dominują głównie projekty inwestycyjne np. remonty chodników czy oświetlenie poszczególnych ulic, ale są też propozycje imprez oraz zajęć z samoobrony dla dzieci szkolnych. Spektrum zadań, jakie zaproponowali mieszkańcy, jest więc bardzo szerokie.

Szacunkowa wartość zakwalifikowanych projektów ogólnomiejskich to 1 134 161,35 zł przy kwocie 300 tys. zł przeznaczonej na ten rodzaj zadań w BO na 2018 r. Patrząc więc na potrzeby mieszkańców kwota jaką Urząd Miejski może na nie przeznaczyć jest niewielka.

Natomiast wartość projektów osiedlowych to 711 637 zł (kwota dla każdego z 14 osiedli to 50 tys. zł – 700 tys. zł).

Głosowanie nad projektami odbędzie się we wrześniu, w formie zarówno tradycyjnej (16-17.09), jak i poprzez aplikację internetową (11-22.09).

Poniżej można rozwinąć i dowiedzieć się czego dotyczą złożone projekty

Projekty ogólnomiejskie zakwalifikowane do udziału w głosowaniu

- Remont boiska rekreacyjno-sportowego przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Bochni

- Bocheńska Mini Liga Koszykówki Dziewcząt

- Montaż żaluzji przeciwsłonecznych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 ul. Kolejowa 10

- Zadbajmy o świeże powietrze w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej

- Stworzenie planu miasta z atrakcjami miasta, przebiegiem Bocheńskiego Szlaku Solnego „na świecie” (NaCl), Żydowskiej Trasy Pamięci oraz lokalizacją parkingów i punktów serwisowych dla rowerów

- Pierwsza pomoc i samoobrona w szkołach

- Zakup mobilnych odświeżaczy powietrza do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia

- Uruchomienie sztucznego lodowiska w lutym 2018 roku

- Szkolne modernizacje „Piątki”

- Bocheński program profilaktyki wad postawy u dzieci klas 0-3

- BOCHNIA FUTURE 2018

- Konsultacje oraz warsztaty dietetyczne dla chorych na cukrzycę typu II

- Rewitalizacja boisk sportowych PSP nr 4 w Bochni – pokrycie bezpieczną nawierzchnią boiska do koszykówki

- Wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bernardyńskiej 10 (hufiec ZHP i oddział PTTK)

- „Zobacz smoga – sieć czujników jakości powietrza” monitorujących 24/dobę, przez 2 lata stan jakości powietrza w Bochn


Projekty osiedlowe zakwalifikowane do udziału w głosowaniu

- Budowa i remont chodnika wzdłuż boiska (Os. Karolina-Krzeczowska)

- Sport, rekreacja i wypoczynek na osiedlu Krzęczków-Łychów (Os. Krzęczków-Łychów)

- Zagospodarowanie terenu przy wejściu na cmentarz św. Rozalii, obok parkingu oraz wokół nowych schodów (Os. Windakiewicza)

- Zagospodarowanie terenu poniżej parkingu – poszerzenie zielonej siłowni (Os. Windakiewicza)

- Wykonanie remontu chodnika na ul. św. Jana (Os. św. Jana – Murowianka)

- Przebudowa pobocza na chodnik na ul. św. Jana (Os. św. Jana – Murowianka)

- Rozbudowa istniejącego placu zabaw – Murowianka 8 (Os. Św. Jana – Murowianka)

- Postawienie słupa oświetleniowego przy schodach łączących ul. Polną z ul. Ofiar Katynia i zamontowanie dwóch opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem (Os. Śródmieście-Campi)

- Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na ul. Benesza (Os. Śródmieście-Campi)

- Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Kolanów, ul. ks. Kuca (od ul. Brodzińskiego) i na ul. Podgórca (Os. Kolanów)

- Przebudowa pobocza na ul. Dąbrowskiego od pos. 76 do pos. 66 (Os. Uzbornia)

- Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Rataja (Os. Kurów)

- Wykonanie dokumentacji przykrycia fosy przy ul. Olszynowej oraz jej przykrycie (Os. Kurów)

- Zakup urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw na Osiedlu Kurów (Os. Kurów)

- Remont ciągu pieszego ul. Ks. J. Poniatowskiego (Os. Słoneczne)

- Progi zwalniające (Os. Dołuszyce)

- Oświetlenie uliczne na ul. Smyków, mała architektura (Os. Smyków)

- Częściowa modernizacja kompleksu boisk sportowych przy ulicy Rejtana – stworzenie placu zabaw (Os. Proszowskie)

- Ciąg spacerowo-rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci (Os. Proszowskie)

- Rozświetlenie Osiedla Niepodległości (Os. Niepodległości)

- Skrzaty na Niepodległości (Os. Niepodległości)

- Osiedle Dobrych Wibracji (Os. Niepodległości)

- Budowa i remont ogrodzenia przy budynku OSP „Chodenice” i placu zabaw (Os. Chodenice)

- Rozbudowa siłowni zewnętrznej na działce nr 1713/1 w Bochni ul. Chodenicka (Os. Chodenice