Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-08-04 19:16:43 przez system

Burmistrz apeluje: zmieniaj z nami Bochnię!

Burmistrz Miasta Bochnia uprzejmie informuje o rozpoczęciu II etapu opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2025, opartego o zasady nowej ustawy o rewitalizacji. Fundamentem procesu rewitalizacji, w świetle nowej regulacji, jest partycypacja społeczna. Istotą partycypacji jest zaangażowanie społeczności lokalnej na każdym etapie programowania działań rewitalizacyjnych, począwszy od diagnozy, poprzez przygotowanie projektów, a następnie ich realizację i ocenę przeprowadzonego procesu.

W celu realizacji powyższego zadania, Mieszkańcy Miasta oraz wszystkie Osoby, dla których ważny jest rozwój Bochni zaproszeni są do udziału w pogłębionych badaniach społecznych, mających na celu diagnozę całego Miasta (Śródmieście Bochni i poszczególne Osiedla). Ich wyniki posłużą do jeszcze lepszego określenia oczekiwań Mieszkańców w zakresie rewitalizacji oraz wyznaczenia obszarów zdegradowanych, w których występuje nagromadzenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

Harmonogram najbliższych przedsięwzięć badawczych przedstawia się następująco:

  1. Badanie terenowe z udziałem ankieterów w dniu 6 sierpnia 2016 r (sobota)
  2. Badanie internetowe za pośrednictwem ankiety dostępnej na www.bochnia.eu
    od 6 sierpnia (sobota) do 13 sierpnia 2016 (sobota)
  3. Wywiady grupowe z Mieszkańcami i indywidualne wywiady pogłębione
    z przedstawicielami samorządu, NGO, przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości od 8 sierpnia (poniedziałek) do 13 sierpnia 2016r. (sobota)

Badania terenowe zostaną przeprowadzone w najważniejszych przestrzeniach publicznych ścisłego centrum Bochni tj. Rynek, Planty Salinarne i Plac Pułaskiego. Po ich zakończeniu planowane są kolejne działania z wykorzystaniem innowacyjnych metod konsultacji społecznych, w tym m.in. spacery badawcze, debaty, warsztaty problemowe.

Badania społeczne prowadzić będzie firma DANAE Sp. z o.o. we współpracy z Zespołem ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Bochnia.