Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-10-12 09:35:19 przez system

Burmistrz: azbest idzie do prokuratury

Sprawa azbestu pozostawionego na terenie nielegalnego wysypiska śmieci na os. Dębcza trafiła do prokuratury. Burmistrz apeluje do mieszkańców Bochni o pomoc w ustaleniu, kto wysypał eternit i przypomina, że istnieje zgodna z prawem i darmowa ścieżka pozbycia się rakotwórczego materiału.

O nielegalnym składowaniu zawierających azbest płyt eternitowych zrobiło się głośno przed kilkoma dniami, kiedy to zaniepokojeni mieszkańcy zaalarmowali o procederze straż miejską.

Tymczasem już od czerwca obowiązuje całkowity zakaz składowania jakichkolwiek odpadów na terenie wysypiska na Dębczej. W miejscu tym powstanie boisko sportowe. Jego budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku. Teren był dokładnie wyrównany, można było przywozić już ziemię i przygotowywać prace pod budowę boiska. Proszę zobaczyć jak w tej chwili ten teren wygląda — irytuje się burmistrz

Kosturkiewicz przypomina, że miasto stwarza możliwość pozbycia się azbestu bez ponoszenia kosztów jego wywózki — Dokładnie tydzień temu podpisałem umowę z Jednostką Ratownictwa Chemicznego z Krakowa dotyczącą utylizacji azbestu. Wstępnie chęć skorzystania z tej akcji wyraziło 52 mieszkańców naszego miasta. Taka akcja była przeprowadzona również w zeszłym roku i spotkała się z dość żywym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Bochni.

Akcja polegać będzie na bezpośrednim odbiorze i wywozie z terenu miasta około 100 ton zawierającego azbest eternitu, pochodzącego z demontażu pokryć dachowych. Zostanie przeprowadzona w dniach od 15 października do 30 listopada.

Nie znajduję słów oburzenia wobec osób, które pomimo że muszą tylko przygotować ten azbest do odbioru — on jest odbierany z samego obszaru zamieszkania — to jednak potrafią go podrzucać innym mieszkańcom miasta Bochni — mówi burmistrz.

Teraz sprawą zajmie się prokuratura. W zawiadomieniu złożonym przez burmistrza czytamy: Mając na uwadze fakt złożenia przez nieustalone osoby na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Bochnia [...] odpadów niebezpiecznych tj. odpadów zawierających azbest, proszę o wszczęcie postępowania mającego na celu ustalenie i ukaranie sprawcy bądź sprawców wyżej wymienionego zdarzenia.

Burmistrz zarazem apeluje do mieszkańców miasta o pomoc w zidentyfikowaniu osób, które pozostawiły trujące odpady w rejonie os. Dębcza — *Proszę o współpracę z policją, proszę o współpracę ze strażą miejską. Nie wierzę, że nikt z mieszkańców nie widział jak samochodami przywożono czy to eternit, czy to jakieś inne odpady. To jest niemożliwe. *

Do apelu przyłącza się komendant straży miejskiej w Bochni Krzysztof Tomasik — Straż miejska dysponuje, takim narzędziem, które funkcjonuje na stronie internetowej; jest to darmowa bramka gdzie można pozostając anonimowym, zgłosić informację o takich bądź innych spostrzeżeniach. Zachęcam mieszkańców do korzystania z tej bramki. Naprawdę nie jest problemem choćby spisanie tablic rejestracyjnych pojazdów, które przyjeżdżają w to miejsce i zrzucają odpady. Żeby przywieźć taką ilość eternitu należy trochę czasu poświęcić, to nie trwa 5 minut ani 10. Zachęcam do korzystania z tej bramki czy też darmowego numeru telefonu straży miejskiej i przekazywania informacji.

[Wojciech Tobiasz]

P.S. Zainteresowani bezpłatnym pozbyciem się materiałów zawierających azbest, wszelkie informacje na ten temat uzyskają w Wydziale Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, tel. 614 91 35