Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-04-30 08:11:41 przez system

Burmistrz z absolutorium

Jednym z głównych punktów czwartkowej sesji Rady Miasta była dyskusja i głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi miasta absolutorium budżetowego za zeszły rok. Wszystkie kluby pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie burmistrza i w głosowaniu jednogłośnie opowiedziały się za.

Radna Anna SuwaraW wyniku głosowania 20 radnych opowiedziało się za przyjęciem absolutorium podczas gdy jeden wstrzymał się od głosu. Przed procedurą głosowania Burmistrz bardzo obszernie i szczegółowo prezentował, na jakie cele i w jakich kwotach zostały wydane pieniądze podatników za ubiegły rok budżetowy. Głosowanie poprzedziło także wystąpienie Radnej Anny Suwary, która wyraziła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu. Przewodniczący Rady Ryszard Najbarowski przeczytał uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, która także pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie i wyraziła zgodę na udzielenie absolutorium. Uchwałę składu orzekającego kolegium w sprawie opinii wykonania budżetu za ubiegły rok przedstawiła Skarbnik Miasta Grażyna Zioło. Wszystkie kluby pozytywnie odniosły się do sprawozdania Burmistrza. Radny Piotr Dziurdzia reprezentujący kluby PiS oraz PO powiedział m.in.:

Radny Piotr Dziurdzia"Przeglądając setki kolejnych wierszy tabel sprawozdania zauważamy zgodność planu budżetu z jego wykonaniem. Występujące pewne różnice mają z reguły pozytywny wydźwięk. Na uwagę zasługuje ten fragment sprawozdania, w którym zamieszczono graficzne przedstawienie na przestrzeni kilku lat dynamiki zmian niektórych kluczowych wskaźników, np. długu publicznego, dochodów (w tym od osób prawnych i fizycznych) oraz wydatki inwestycyjne. Intuicyjnie i przekonująco obrazują one bardzo dobrą kondycję miasta, firm oraz mieszkańców. To był kolejny dobry dla nas rok. Wyższe wpływy do budżetu, sprawne zarządzanie przez Burmistrza i jego zastępców oraz panią Skarbnik ( za co im dziękuję), zgodna współpraca radnych na komisjach (szczególnie Budżetowej i Komunalnej) tworzą sprzyjający klimat do realizacji coraz bardziej ambitnych projektów inwestycyjnych miasta".

Radny Mariusz Trojak Radny Mariusz Trojak z klubu "Bochnia i Ziemia Bocheńskiej-Razem" także wyraził pozytywną ocenę wykonania budżetu za ubiegły rok. Radny zaznaczył, że "...szczególnie cieszy nas znaczące przekroczenie dochodów budżetu i związane z tym zrealizowanie dodatkowych inwestycji, z których jako mieszkaniec jestem szczególnie zadowolony. Oczywiście wykonanie budżetu po stronie dochodowej było rezultatem wspaniałej koniunktury gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców czego im gratuluję. [...] Radni mojego klubu mają jednak zastrzeżenia co do jakości wykonania niektórych prac. Szczególnie chodzi tu o ul. Grodeckiego, Brzeską czy Trudną, gdzie jakość budzi pewne zastrzeżenia".

Radny Piotr Zięba Członek Klubu "Bochniacy dla Bochni" radny Krzysztof Zięba powiedział, że "jeśli chodzi o merytoryczny i finansowy aspekt realizacji budżetu w ubiegłym roku to na tej sali powiedziano już wystarczająco dużo. Usłyszeliśmy także opinie radnych i klubów. Mogę stwierdzić, że pod przytłaczającą większością tych stwierdzeń możemy się pod nimi podpisać. Mamy świadomość, że tak dobre wykonanie budżetu nigdy nie było zasługą jednej osoby ale pracy wielu osób na różnych stanowiskach.[...] Nas jako klub radnych opozycyjnych niepokoi jednak pewien sposób i styl prowadzenia dialogu przez Pana burmistrza, nie tylko z radnymi opozycji, ale i kierownikami jednostek związanych z Urzędem Miasta. Radny prosił o bardziej ugodową postawę.

Radny Kazimierz ŚcisłoJedynym radnym, który miał do budżetu zastrzeżenia i wstrzymał się od głosu, był Kazimierz Ścisło, który szczególnie podkreślił fakt, że dzięki koniunkturze na Bochnie spadł deszcz pieniędzy, szczególnie z podatku PIT i CIT, czego nie było w latach poprzednich. "Tym można tylko i wyłącznie tłumaczyć to, że tak dużo się inwestuje. To, że się tak dużo robi to dlatego, że są te pieniądze. Radny apelował, by nie patrzeć na historię, bo wówczas robiło się bardzo mało, gdyż tych pieniędzy nie było. Zarzucił burmistrzowi, że jednak nie wykonał budżetu i wstrzymał się od głosu.

Pełne wystąpienia radnych już niedługo w materiale video.