Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-03-09 14:47:06 przez system

Bursa promuje bezpieczeństwo

Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, jako pierwsza z placówek podległych Starostwu Powiatowemu w Bochni, uczestniczy w projekcie „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Projekt ten został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie w 2004 roku na podstawie wzorca holenderskiego.

Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, a przede wszystkim:
• zapobieganie zjawiskom agresji i przemocy w placówce,
• podejmowanie działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa młodzieży,
• promowanie działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji,
• aktywizacja społeczności uczniowskiej oraz pracowników do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa.

W ramach projektu "Szkoła promująca bezpieczeństwo" młodzież mieszkająca w bursie uczestniczyła w spotkaniach tematycznych z funkcjonariuszem policji, Leszkiem Machajem oraz funkcjonariuszem Straży Miejskiej Dorotą Wróbel. Tematem tych spotkań były tzw. "zachowania ryzykowne" oraz odpowiedzialność prawna nieletnich.

W ramach akcji młodzież otrzymała opaski odblaskowe. Odbyło się również spotkanie partnerów projektu - w bursie gościli asp. szt. Leszek Machaj oraz pedagodzy bocheńskich szkół ponadgimnazjalnych. Na spotkaniu został przedstawiony projekt Zintegrowanego planu działania, który zaowocuje jeszcze wyższym poczuciem bezpieczeństwa w placówce. Rada Pedagogiczna została przeszkolona w temacie „Bezpieczeństwo młodzieży i obowiązujące w tym zakresie akty prawne”. Wszyscy pracownicy ukończyli kurs pierwszej pomocy, uzyskując stosowny certyfikat. Zmodernizowano również system monitoringu oraz uaktualniono dokumentację placówki, stosownie do potrzeb projektu.